Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-06

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. 
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.

OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven strategisch HR-adviseur met coördinerende taken die samen met het HR-team heldere doelstellingen en ambities weet te formuleren om de benodigde inhaalslag binnen het HR-team doelgericht te realiseren.  

Om dit te kunnen doen werk je nauw samen met de HR-medewerkers die strategische, beleidsmatige en operationele taken vervullen. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de medezeggenschap (ondernemingsraad en lokaal overleg) en ondersteun je de directeur met betrekking tot zijn rol hierin.

Jij ziet wat de organisatie nodig heeft en bent samen met de afdelingsmanager verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van het HR-Team. Vanuit je analyse adviseer je over het ontwikkelen van (strategisch) HR-beleid dat de organisatie vooruit helpt. In het contact met de medewerkers weet je hiervoor draagvlak te creëren. Dat vereist een duidelijke visie op de toekomst van het vakgebied en oog voor interne en externe ontwikkelingen. Zo nodig zorg je voor de uitrol en implementatie van het (strategisch) HR-beleid en je hebt hier een adviserende en aanjagende rol.

Je coacht en faciliteert het HR-team en zorgt voor onderlinge verbinding. Je draagt bij aan een inspirerende werkcultuur waarin onze HR-medewerkers kunnen groeien en excelleren. Samen met het HR-team zorg je ervoor dat het team stevig gepositioneerd wordt binnen de organisatie. Je houdt trends en risico’s in de gaten en ziet en verzilvert de ontwikkelingskansen van de medewerkers, de teams en de organisatie als geheel.

Met jouw kennis en ervaring help je het HR- team gezamenlijk te prioriteren, te bouwen en stappen vooruit te zetten. Je daagt het team uit aan de slag te gaan met het ontwikkelen van efficiënte werkprocessen, procedures en activiteiten binnen het team. Hierdoor kan het HR-team zichzelf ontwikkelen, professionaliseren en progressie boeken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch adviseur op het gebied van HR;
3. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement en verandermanagement vaardigheden;
4. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in sturen/coördineren van een HR-team met inhoudelijke kennis van HR-beleid, -praktijk en -wetgeving (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwikkelen en implementeren van strategisch HR-beleid (25 punten);
7. Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden WOR (25 punten);
8. Interim projectmanagementervaring in de laatste 3 jaar m.b.t. het bouwen en ontwikkelen van HR-teams (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Visie en strategisch denkvermogen om een toekomstgericht HR-team vorm te geven;
– Hands-on mentaliteit;
– Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
– Proacties, enthousiast, verbindend en relationeel sterk;
– Resultaatgericht en analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland einde week 32. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 9 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 juli 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 17 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 7 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 30-36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.