Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
De organisatie zet de maatschappelijke opgaven centraal, waardoor het in staat is om mee te bewegen in een snel veranderende omgeving. Dit vraagt om een transparante organisatie waarin de professionaliteit van de medewerker centraal staat. Maar ook om een andere manier van werken. Om deze transitie naar opgavegericht werken mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar een bevlogen en ervaren Strategisch HR management adviseur. 

Als Strategisch HR management adviseur ben je onderdeel van het expertiseteam HR. Hier ligt de focus op verandering en optimalisatie. Het team bestaat uit 18 collega’s, verdeeld over meerdere disciplines, zoals de HR businesspartners, de HR adviseurs (o.a. leren & ontwikkelen, werving & selectie, juridische zaken, Arbo, gezondheidsmanagement), de personeels- en salarisadministratie.

Opdracht
Expertiseteam HR maakt op dit moment een transitie door; van een ondersteunende afdeling, naar een tactische en strategische sparringpartner, waarbij HR niet alleen meer van HR is. Als Strategisch HR management adviseur werk jij in samenwerking met de HR manager de strategische lijnen uit en ben jij de gesprekpartner voor de directie. Je denkt op strategisch niveau mee en geeft advies over bedrijfsvoering, personeelszaken en het optimaal inzetten van capaciteit en talent voor de organisatie. Daarbij houd je de gezamenlijke doelen voor ogen en faciliteer je het concernbreed denken.

Daarnaast zijn er uitdagende HR-projecten waar jij volop de ruimte krijgt om inhoudelijk aan (mee) te werken. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van centrale dienstverlening voor leren en ontwikkelen, het mede vormgeven van strategische werving & selectie, talentmanagement, focus op bedrijfscultuur en gedrag of de gezondheid en welzijn van medewerkers. Met jouw inzet bouw je mee aan het professionaliseren van de dienstverlening van HR en help je mee in de transitie naar het worden van een tactische en strategische partner voor de organisatie.

Wat breng je mee?
Je hebt een duidelijke visie op HR die aansluit bij onze organisatie. Je bent in staat deze visie te vertalen naar duurzaam en inclusief HR beleid. Je bent daarin creatief, slagvaardig en niet bang om oplossingen voor te stellen die afwijken van de oorspronkelijke vraag. Je kunt deze keuze goed onderbouwen. Het kan daarbij voorkomen dat je tegen organisatorische belemmeringen aanloopt waar je creatief me om moet gaan. Dit doet een beroep op jouw flexibiliteit en wendbaarheid, maar het kan ook zijn dat je er zelf mee aan de slag gaat.

Samen met de HR manager en collega’s uit het HR team kijk je vooruit, signaleer je trends en denk je mee over mogelijke oplossingen of acties. Je bent in staat om het grotere plaatje daarbij niet uit het oog te verliezen en denkt in scenario’s om uiteindelijk de beoogde resultaten te kunnen bereiken.

Wij staan open voor vernieuwende en niet-alledaagse ideeën. Ook vinden wij het belangrijk dat jij een teamspeler bent en daarbij humor en relativeringsvermogen hebt. Gerichte ervaring bij de overheid is een pre, maar niet noodzakelijk. Wel moet je goed met verschillende managementlagen kunnen schakelen. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg. 

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Afgeronde WO master opleiding;
2. Een uurtarief maximaal € 105,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Aantoonbare werkervaring met strategisch HR ontwikkeling in een complexe organisatie (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Beschikbaar voor minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week;
5. De helft van de werktijd wordt uitgevoerd op locatie provinciehuis Flevoland;
6. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
7. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
8. Afgeronde opleiding in de richting van HR, organisatiewetenschappen, organisatieontwikkeling en/of bedrijfskunde op minimaal WO niveau (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met strategisch HR ontwikkeling in een complexe organisatie in de afgelopen 2 jaar (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van management en directie in de afgelopen 2 jaar (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (benoem dit aan de hand van een concreet voorbeeld in het cv);
12. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie (toon dit aan doormiddel van een voorbeeld in het cv) (25 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie (0 punten);
b. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie (10 punten);
c. 3 of meer jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stakeholdermanagement en kunnen schakelen op met verschillende managementlagen;
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor organisatorische verhoudingen. Je zoekt de verbinding op waar nodig en kunt op verschillende niveaus communiceren;
 • Analytisch en in scenario’s kunnen denken;
 • Slagvaardig en lef om dingen uit te proberen;
 • Resultaatgericht, maar flexibel en wendbaar in stijl;
 • Teamspeler;
 • Proactief. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.
 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.
 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De digitale gesprekken zijn gepland op donderdag 23 november 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.