Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-06

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De HRM beleidsadviseur:

 • Is een zeer ervaren beleidsadviseur, kent alle ins en outs van het HRM vak en kan zo instappen in de organisatie van Wijdemeren;
 • Is in staat om zelfstandig een aantal HRM beleidsthema’s op te pakken en adviseert hierover aan management, directie en bestuur;
 • Heeft goede kennis van relevante wet- en regelgeving en kan die op pragmatische wijze vertalen naar de organisatie;
 • Heeft aantoonbare adviesvaardigheid op strategisch niveau en is hierdoor een stevige partner voor management, directie en bestuur;
 • Weet verbinding te leggen tussen relevante wet- en regelgeving en de organisatie van Wijdemeren en formuleert op deze manier beleid dat past in Wijdemeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch HRM adviseur bij een gemeente;
3. Aantoonbaar beschikbaar voor 4-24 uur per week (ingroei qua uren mogelijk).
4. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;

Gunningscriteria (weging)
1. Een afgeronde opleiding op WO niveau op het gebied van HRM (30 punten);
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare allround ervaring in het HRM werkveld (20 punten);
3. Minimaal 5 jaar werkervaring in een veranderende organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als HRM adviseur binnen een gemeente (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke besluitvormingstrajecten inclusief medezeggenschap (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Adviseren;
 • Samenwerken;
 • Verbinding maken;
 • Mondeling en schriftelijk communiceren.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 24 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.