Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.        

Opdracht
Omvat het coördineren en regie voeren over alle disciplines van het brede milieuveld met het accent op geluid en lucht. Je werkt ambities van onze 3 gemeenten uit in beleid. Je bent en blijft op de hoogte van  ontwikkelingen binnen je vakgebied en vertaalt deze naar acties. Bij de omgevingsvisies die dit jaar voor onze gemeenten worden opgesteld heb je een belangrijke rol voor een gezonde leefomgeving. Je informeert en adviseert de organisatie over milieuaspecten en bent hierin een klankbord voor je collega’s en bestuurders. Soms laat je onderwerpen uitzoeken door specialisten of kaart je zaken aan die moeten worden opgepakt. Je krijgt te maken met signalen uit de maatschappij van burgers en bedrijven. Zo ga je samen met inwoners luchtkwaliteit meten en werk je aan actieplanen geluid met onze gemeentebesturen. 

Uitstekend op de hoogte van de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen ten aanzien van milieu en kan hierover deskundig adviseren. Je hebt ervaring met en plezier in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent een stevige gesprekspartner. Je bent gewend om als milieu-generalist met veel onderwerpen tegelijkertijd bezig te zijn en hebt hierbij een planmatige werkhouding. Je bent toegankelijk voor collega’s en beweegt natuurlijk tussen de verschillende stakeholders.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Milieu binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Milieukunde (25 punten);          
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van Milieu binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);    
5. Aantoonbare werkervaring met formuleren van milieubeleid én het voorbereiden van projecten die daaruit voortkomen (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);           
6. Een maximum uurtarief van € 92,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Toekomstgericht in aanpak en visie
 • Proactief;
 • Humor;
 • Snel schakelen;
 • Prioriteiten stellen.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland in week 8 (maandag 20 februari 2023 en donderdag 23 februari 2023). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 februari 2023, 09.00, uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 juli 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.