Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-29

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Het team Omgevingsmanagement wordt bemand vanuit zowel Rijk als Regio maar kan versterking gebruiken, gezien de hoeveelheid van partijen, de omvang van het gebied, de potentiële impact van de Lelylijn en de wens om draagvlak voor de in 2024 voorliggende keuze te realiseren.

Het gaat om een opdracht voor een strategisch omgevingsmanager, die zich vooral richt op:

 • de overall strategische opgave,
 • het westelijk deel van de ‘ lijn’,
 • de Rijkspartijen en -programma’s met raakvlakken,
 • en als plaatsvervanger fungeert van de omgevingsmanager Lelylijn.

Taken
De strategisch omgevingsmanager zorgt voor een aanpak die professioneel is en waarin de continuïteit gewaarborgd is door:

 • Samen met de regionale omgevingsmanagers een Omgevingsmanagement- en/of Participatieplan op te stellen als vervolg op de Participatieve Waarde Evaluatie (PEW) die al van start gegaan is. De uitkomsten van de PEW worden in dit plan verwerkt en gezamenlijk teruggekoppeld aan de belanghebbenden.
 • Binnen het omgevingsteam de linking pin te zijn tussen Rijk en Regio met de nadruk op de samenwerking en afstemming binnen het Rijk (de betrokken ministeries en alle daarbinnen opererende directies, (nationale) programma’s en diensten) en het westelijk deel van de lijn, Amsterdam en Flevoland.
 • Te zorgen voor goede en gedragen besluitvormingsdocumenten (of onderdelen daarvan) voor stuurgroepen en bestuurders.
 • Met het omgevingsteam gezamenlijk een open en transparant proces op te zetten waardoor omgevingspartijen weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten de komende 2 jaar.
 • In gesprek gaan met betrokken partijen en te zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek komt.
 • De lessen van de Zuiderzeelijn mee te nemen bij de nieuwe aanpak Lelylijn.
 • Nauw samen te werken met de communicatieadviseur(s) en regionale omgevingsmanagers zodat er begrijpelijke en duidelijke informatievoorziening plaatsvindt naar zowel interne als externe partijen, met daarbij extra aandacht voor de terugkoppeling aan partijen die inbreng hebben geleverd.
 • Als plaatsvervanger van en in nauwe samenwerking met de omgevingsmanager Lelylijn te opereren als gezicht naar buiten, waarbij de werkverdeling deels geografisch en deels werkafhankelijk wordt bepaald.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde WO opleiding in de richting van Bedrijfseconomie;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Strategisch Omgevingsmanager;
3. Per direct beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verleningsopties;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Strategisch Omgevingsmanager (40 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de Publieke sector (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van een teams (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Hiervoor brengt de strategisch omgevingsmanager de volgende ervaring in:

 • Ervaring met (grote) projecten bij zowel Rijk als bij andere overheden, waaronder ervaring met grootschalige spoorprojecten, zoals HSL-Zuid en de Zuiderzeelijn, en de daarbij behorende ‘spoorse’ partijen
 • Ervaring als strategisch omgevingsmanager en projectleider binnen complexe projecten en omgevingen
 • Gewend om in gesprek te gaan met zowel omwonenden en ondernemers als met belangenorganisaties en andere professionele stakeholders;
 • Veel ervaring met bestuurlijke besluitvorming.
 • Makkelijk en goed kunnen schrijven.

 

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 13-14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in overleg. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 30 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Groningen, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.