Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Als strategisch regisseur vervul je een cruciale sturende en adviserende rol binnen het domein van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Je hebt een scherp oog voor het complexe speelveld, waarbij je de balans zoekt tussen politieke en bestuurlijke wensen, ambities, beschikbare capaciteit en middelen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor zowel inhoudelijke vraagstukken als effectieve procesvoering. Het prioriteren van taken behoort tot je verantwoordelijkheden. Als bruggenbouwer sla je de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Je zorgt ervoor dat er een naadloze samenwerking is tussen de VTH-taakvelden en andere afdelingen binnen het fysieke domein. In je rol als strategisch regisseur ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van alle VTH-producten, zowel op uitvoerend als beleidsmatig vlak. Daarnaast richt je je op het optimaliseren van bestaande werkprocessen en neem je de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van projecten binnen het VTH-domein.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Bestuurskunde of Rechten;
4. Aantoonbare werkervaring binnen het VTH domein van een gemeentelijke instelling, licht dit toe in het cv;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een coördinerende rol binnen het vakgebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (40 punten);
6. Aantoonbare kennis en/ of werkervaring met de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging, benoem waar dit is opgedaan (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de optimalisatie van werkprocessen binnen vakgebied Vth (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

 Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Competenties

  • Je bent een overtuigende gesprekspartner op diverse abstractieniveaus.
  • Je bent bedreven in het schakelen tussen concrete taken en strategisch adviseren.
  • Je beschikt over een scherpe politiek-bestuurlijke antenne.
  • Je bent in staat om medewerkers uit diverse teams en afdelingen in beweging te brengen voor uiteenlopende uitdagingen.
  • Je bent flexibel genoeg om ad hoc werkzaamheden aan te pakken zonder de lange termijn uit het oog te verliezen.
  • Je levert een actieve bijdrage in het denkproces en je durft jouw mening te delen.
  • Je bent organisatorisch sterk met de vaardigheid om taken gestructureerd af te ronden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.