Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je zorgt voor invulling van het POP3-subsidieteam van de Provincie Utrecht. Daarbij toets je aanvragen die via een digitaal systeem van RVO.nl binnenkomen, aan de inhoudelijke, financiële, juridische én Europese kaders. Je verzorgt i.o.m. RVO het opstellen van de beschikking en het voorstel voor besluitvorming. Dit geldt voor het hele proces van aanvraag tot en met vaststelling. Europese subsidies stellen hoge eisen aan zorgvuldigheid t.a.v. het volgen van procedures, onderbouwing van besluiten en documentatie. In het subsidieproces onderhoud je contacten met RVO als betaalorgaan. Ook onderhoud je contacten met de opdrachtgever (LFO) en RVO als interpretaties van de kaders dit nodig maken.

Jij bent een teamspeler met affiniteit voor financiële en/of juridische vraagstukken die in een dynamische omgeving resultaten wil boeken. Je houdt van een uitdaging en vindt het leuk om samen met je collega’s een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ambities van de Provincie Utrecht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De inschrijving past binnen het door ons vastgestelde maximum uurtarief voor deze opdracht van maximaal € 89. De aanbieding is een all-in tariefstelling, waaronder o.a. reiskosten, woon-werk en evt fee-kosten;
2. Geef een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria naast het CV. Bij voorkeur op 1 pagina aangeven met welke in het CV genoemde ervaring je voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistcriteria;
3. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een juridische of financiële richting;
4. Je hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring van Europese regelgeving POP3 en de beoordeling van subsidiedossiers;
5. Je beschikt over een aantoonbare combinatie van juridische en financiële kennis (aantoonbaar via opleiding of werkervaring);

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

6. Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een juridische of financiële richting. (20 punten);
7. Je hebt de afgelopen 3 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het beoordelen van subsidiedossiers binnen het POP3 programma. (60 punten);
8. Je beschikt over een aantoonbare combinatie van financiële en juridische kennis (aantoonbaar via opleidingen en/of recente aantoonbare werkervaring) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen:

 1. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 2. Nauwgezet werken
 3. Proactieve houding
 4. Samenwerkingsgericht
 5. Resultaatgericht
 6. Stressbestendig

Vaardigheden:

 1. Communicatieve vaardigheden
 2. Systemen en subsidieprocessen snel eigen kunnen maken

Kennis

 1. Kennis en ervaring op gebied van subsidieverlening aangevuld met cursussen/opleiding is een pré

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 maart 2023 13:00 tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.