Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Als subsidiebeheerser ondersteun je bij het realiseren van subsidieaanvragen op Europees, landelijk en provinciaal niveau en ben je het eerste aanspreekpunt voor financiële vraagstukken op het vlak van subsidies. Op het moment dat onze gemeente een financiële toezegging van een subsidieverstrekker (beschikking) ontvangt, vertaal je de daarin beschreven  voorwaarden naar acties voor onder andere de projectleiders, projectmanagers en beleidsmedewerkers. Samen met de financial controller en de inhoudelijk verantwoordelijke bespreek je de voorwaarden en adviseer je over de inrichting van de administratie en beheersing. Tevens richt je een subsidiedossier in. De dagelijkse gang van zaken van een subsidiebeheerser is controleren of de subsidiedossiers op orde zijn. Na toekenning is het jouw taak om toe te zien dat alle ontvangen subsidies rechtmatig besteedt worden en voldoen aan de in de beschikking vermelde voorwaarden. Bijsturen waar het afwijkt en waar nodig in overleg treden met de adviseur Subsidies. Je beoordeelt of je ondersteunt bij het opstellen van subsidie(eind)rapportages en bent de sparringspartner voor de financial controllers. Kortom een geheel nieuwe functie, bij een gemeente die volop in ontwikkeling is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde financiële of economische opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de verantwoording van verkregen subsidies;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitwerken van financiële en administratieve adviezen;
4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente of GOR.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
5. Een afgeronde financiële of economische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Subsidies bij een gemeente (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de verantwoording in relatie tot verkregen subsidies (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Beschikbaar per 22 januari 2024 voor 24- 32 uur per week (25 punten);
9. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (5 punten).

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Analytisch vermogen;
 • Flexibele houding;
 • Proactief; je benadert (directe) collega’s op eigen initiatief als je merkt dat je hen op die manier verder kan helpen in het werk.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 januari 2024 tussen 14.00 uur en 17.00 uur . De kandidaten die uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk op maandag 8 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je  indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.  

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.