Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-10

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van traminfrastructuur en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Jouw team
In het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud voeren professionals OV-projecten uit waarbij bijvoorbeeld traminfrastructuur vernieuwd wordt of een nieuwe bus stalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectmanagers en -medewerkers samen werken aan het tijdig realiseren van projecten. De projecten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context.

Specifiek word je ingezet op voor het Programma Nazorg Tramprojecten. Je valt hiërarchisch onder de teamleider TBO en functioneel onder de projectmanager van het Programma Nazorg Tramprojecten.

Opdracht
Voor het Programma Nazorg Tramprojecten zoeken we  een Systeemintegratiemanager, die medeverantwoordelijk is voor het robuuster maken van het systeem. Belangrijkste verantwoordelijkheid van deze functionaris is het verder integreren (inhoudelijk) van de beveiligingssystemen in relatie tot diverse onboard en offboard systemen van het complete vervoerssysteem. Dit alles met het belang van de continuïteit in de tramexploitatie voorop. Gezien de aard van de werkzaamheden maakt inzet in weekenden of avonduren onderdeel uit van de functie. Hiervoor wordt geen hoger tarief gerekend.

De werkzaamheden van de Systeemintegratiemanager bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen;

 • Zorgen voor de technische raakvlakken tussen de trambeveiligingssystemen en de tram, zodanig dat beschikbaarheid van het trambeveiligingssysteem sterk verbeterd
 • Zorgen voor analyses van door leveranciers of derden geleverde documenten en op de goede werking van de diverse systemen.
 • Ondersteuning geven aan de projectmanager op het gebied van safety management en systeemintegratie
 • Toezien op een juiste toepassing van System Engineering
 • Uitvoeren van root-cause analyses bij storingen.
 • Deze werkzaamheden zal je uitvoeren in het projectteam Programma Nazorg onder aansturing van de Programmamanager.

Vereisten Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar werkervaring met het managen van systeemintegratie van zowel software als hardware binnen tram-/metro- en/of treinprojecten (daarbij zowel technisch als procesmatig een leidende rol hebben);
3. Minimaal 5 jaar werkervaring met integratie tussen tram-/metro- en/of treinbeveiligingssystemen. Waarbij de integratie van DRIS (dynamische reizigersinformatie);
4. Aantoonbare kennis van trambeveiligingssystemen, DRIS, VECOM en KAR;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde technische opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
6. Minimaal 5 afgeronde projecten in een soortgelijke functie als voorliggende in spoor/lightrail projecten in stedelijke gebied met een minimale omvang projectbudget €10 mln. (waarbij minimaal 6 maanden werkervaring per project nodig is om mee te tellen) (onder een soortgelijke functie verstaan wij een technisch-inhoudelijke rol, bijvoorbeeld als technisch adviseur, technisch manager, systeemintegrator of systeemintegratiemanager (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met minimaal 3 projecten met het managen van de integratie van diverse deelsystemen en deelprojecten tot 1 werkend vervoersysteem van tram/metro/trein (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in projecten met het afstemmen van technische raakvlakeisen met tenminste 5 leveranciers leveranciers (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Persoonlijke eigenschappen
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift: naar aanleiding van een concrete werkervaring waaruit blijkt dat de vorm en inhoud van de boodschap aansluit bij de ontvanger
 • Samenwerkingsgericht maar ook overtuigend met gevoel voor ieders belang: omgaan met het spanningsveld tussen verschillenden belanghebbenden
 • Proactief benaderen van mogelijke onduidelijkheden of conflicten
 1. Vaardigheden 
 • Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen.
 • Ervaren in het afronden van projecten; het borgen van kennis en kunde bij de staande opdrachtgevende organisatie (indien dit ondersteund wordt met voorbeelden uit voorgaande projecten, is dat een pré)
 • Kennis van en visie op raakvlakkenmanagement en systeemintegratie, daarbij in staat de processen en samenwerkingspartners van de Utrechtse directieleveringen te managen. Een combinatie van theoretische en praktische kennis is een pré.
 1. Kennis  
 • Kennis van specifieke rail gebonden systemen. Werkervaring met koppeling van VRI-installaties met trambeveiligingssystemen is een pré
 • Kennis van trambeveiligingssystemen, DRIS, VECOM en KAR.: daarmee in staat om de risico’s voor de provincie Utrecht te mitigeren (Werkervaring waar een combinatie van deze systemen speelden, zijn een pre)
 • Safety management cf CENELEC (werkervaring is een pre)

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Tariefmaximum: 135 euro per uur.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 14 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 13 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 11 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 tot 40 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.