Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-14

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De tactisch inkoopadviseur komt in het kader van deze opdracht te werken in een programmateam met collega’s die een achtergrond in uiteenlopende vakgebieden hebben. Je wordt aangestuurd door een ervaren projectleider inkoop. Onder zijn leiding voer je verschillende taken uit voor een omvangrijk, reeds gepubliceerd Open House inkooptraject voor jeugdhulp.
Je ondersteunt bij de beantwoording van de vragen, publiceert de nota van inlichtingen in Negometrix3 en neemt begeleiding van de beoordeling van de aanmeldingen (inschrijvingen) op je. Je moet rekenen op grote hoeveelheden vragen en aanmeldingen.
Ook zul je worden ingezet om enkele Europese aanbestedingen voor Diensten en Leveringen uit te voeren en begeleiden die meer in het bedrijfsvoeringsdomein passen. Hierin is de tactisch inkoopadviseur betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject. Bij je advisering vertaal je het beleid naar de dagelijkse inkooppraktijk. Dit doe je met oog voor een goede verbinding tussen inkoop en de juridische discipline.
In een veranderende omgeving weet jij jouw daadkracht, deskundigheid en klantgerichtheid te combineren met flexibiliteit, resultaatgerichtheid en een pragmatische insteek. Daarbij weet je nieuwe vraagstukken met lef en verantwoordelijkheidsgevoel op te lossen en je gaat daarin graag de samenwerking aan. Als geen ander ben je breed georiënteerd en dat is ook wat je zoekt in een opdracht.
Je brengt zaken in beweging en kunt moeiteloos schakelen in beïnvloedingsstijlen om je doel te bereiken. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en bent daarbij een stevige gesprekspartner op de verschillende (strategische) niveaus binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in advisering aangaande (Europees) inkopen en aanbesteden binnen een politiek-bestuurlijke organisatie;
3. Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week voor tenminste de initiële duur van de opdracht;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleidingen op het gebied van inkoop en (Europees) aanbesteden zoals NEVI 1 en/of verdiepende/gevorderde opleidingen aanbestedingsrecht (25 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een 100.000+ gemeente (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als inkoopadviseur binnen het sociaal domein (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het gebruik van het digitale inkoopplatform Negometrix3 (25 punten);
8. Beschikbaar per 26 juni 2023 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Schriftelijke en mondelinge communicatief vaardig;
 • Flexibel;
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch;
 • Besluitvaardig;
 • Goed prioriteiten kunnen stellen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 19 juni 2023 van 11.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 13 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 15 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.