Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-18

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).

Taakveld
Personeel en Organisatie (P&O) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de afdelingen op het gebied van Human Resource. Het onderdeel P&O doet dit door het opzetten van, adviseren over en het uitvoeren van een modern HRM-beleid. Daarnaast is P&O verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie.

Opdracht
De gemeente Westland wil resultaatgericht, wendbaar en lerend zijn. Daarom kiezen we ervoor om Opdrachtgericht te werken. Daarbij staan de talenten en de ontwikkeling van onze medewerkers centraal. Eigen regie op je loopbaan(ontwikkeling) en werk maken van het realiseren van je ambities zijn onze uitgangspunten. Kom tot BLOEI bij de gemeente Westland! Als Talentencoach draag je daaraan bij. Samen met de interne collega’s van team Mobiliteit & Ontwikkeling en de collega Talentencoach ontwikkel je nieuwe producten, diensten en methodieken op dit gebied. We zijn op zoek naar TalentenCoaches die echt betrokken willen zijn bij onze organisatie.

Je ondersteunt de medewerkers in het krijgen van inzicht in zijn of haar belangrijkste drijfveren en talenten. Je helpt medewerkers om daarover in gesprek te gaan met collega’s en opdrachtgevers en tegelijkertijd help je teammanagers om in gesprek te gaan met hun medewerkers.

Daarnaast zet je medewerkers, die door omstandigheden ‘vast’ zijn komen te zitten in hun loopbaan, in beweging en geef je medewerkers richting en ondersteuning om (nog) meer uit het werk te halen. Dit doe je door individuele trajecten, maar ook door het geven van workshops op het gebied van loopbaan & ontwikkeling en door artikelen/vlogs/podcasts te publiceren over deze en aanverwante onderwerpen.

Ook draagt de Talentencoach zorg voor het begeleiden van medewerkers in het kader van de (verplichte) VWNW & WW-trajecten.

Naast coaching zal de Talentencoach zich ook bezighouden met preventie en begeleiding van individuele trajecten op het gebied van ziekte, re-integratie, stress (preventie) en (dreigende) burn-out klachten.

De Talentencoach is ook onderdeel van de dienstverlening vanuit de Westland Academie. De Academie beschikt over een leerplatform waarbij we leren & ontwikkelen mogelijk maken door middel van opleidingen, trainingen, e-learning, etc. In jouw rol als coach ontwikkel je content voor ons leerplatform, geef je trainingen en begeleid je intervisie indien deze wens zich voordoet.

Het leerplatform kun je ook inzetten bij het coachen van de medewerkers en leidinggevenden in het voeren van gesprekken. Deze gesprekken staan in het teken van de ontwikkeling van de medewerker en de match met de opdrachten die wij als gemeente uitvoeren.

Als talentcoach heb je een bijzondere positie binnen de organisatie. We vinden het belangrijk dat de coach goede verbinding maakt met de organisatie; richting kandidaten en leidinggevenden maar ook met het bredere taakveld HRM. Daarnaast dien je voldoende afstand te houden om als onafhankelijk coach te opereren binnen de organisatie.

Het aantal uur per week is afhankelijk van de vraag en behoefte van de organisatie. Dit kan bij wijze van spreken de ene week 0 uur zijn en de andere week 20 uur. Dit vraagt om een flexibele inzet van de coach. Je bent dan ook op afroep binnen 2 weken beschikbaar voor gesprekken tijdens de gehele contractperiode. Intake- en begeleidingsgesprekken bij de Talentencoach vinden plaats in de gemeentekantoren in Naaldwijk of online. Eventueel heeft de aanbieder een eigen ruimte beschikbaar binnen de regio Westland.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 88,15 (schaal 10) inclusief Flextender fee en excl. btw;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Registatie CMI of NOLOC -gecertificeerd;
4. Een afgeronde specialistische opleiding op het gebied van Coaching van stress preventie of loopbaan advies, licht dit duidelijk toe;
5. Aantoonbare werkervaring als coach op het gebied van stress preventie, persoonlijke ontwikkeling & loopbaanadvies;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als coach op het gebied van stress preventie, persoonlijke ontwikkeling & loopbaanadvies (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als coach op het gebied van verplichte mobiliteit (VWNW-trajecten, outplacement, 1 ste & 2de spoortrajecten Wet Verbetering Poortwachter & WW-begeleiding) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen gemeentelijke organisaties (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het (digitaal) begeleiden van teams en groepen (bv intervisie), het ontwikkelen van e-learning en andersoortige leerinterventies (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met digitaal coachen (10 punten);
11. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Je hebt uitstekende sociale vaardigheden; je bent een luisterend oor voor mensen om je heen, maar kan ook confronteren en aansturen op zelfregie;
-Je kunt een doelmatige administratie voeren;
-Je beschikt over een actief netwerk en maakt onderdeel van je werk en aanbod.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 - 20 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.