Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-11-20

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen.

Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op http://www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl/ en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Ontwikkelopgave
De opdracht bestaat uit het samenvoegen en verder opbouwen van de groep INF en de groep IB tot één team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn dan ondergebracht de Informatieadviseurs, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-regisseur, functioneel beheerders Zaaksysteem, Geo-systemen en Recordsbeheer. Het beheer van de ICT-infrastructuur is uitbesteed aan de RID-Utrecht. De ontwikkelopgave is om het team, in deze setting bestaande uit 16 medewerkers, tot een team te smeden om invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden ten aanzien van 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Daarmee wordt invulling gegeven aan een passende informatiehuishouding, optimale benutting van ICT-voorzieningen en gedegen informatiebeheervoorzieningen. Het helpt iedereen aan de juiste kennis en dat zorgt voor betere beslissingen, meer wendbaarheid, innovatie en betere samenwerking onderling en met externe partijen.

Leidinggeven aan het team

 • Je geeft direct sturing en leiding aan medewerkers binnen team Informatievoorziening & -Beheer en vormt een team van de medewerkers binnen het team, vast en inhuur.
 • Je bent motivator, coach en sparringpartner voor jouw teamleden. Je stelt kaders, stuurt op basis van resultaten en je stimuleert medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij vind je een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Jij bevordert de samenwerking en ontwikkeling van het team als geheel, je weet de diverse disciplines binnen het team met elkaar te verbinden. Je bent gedreven om samen resultaten te realiseren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team en de advisering over en realisatie van de aan het team opgedragen taken conform de ontwikkelopgave.
 • Je baseert je leiding standvastig en vasthoudend op het toekomstbeeld, draagt dit in de organisatie uit en adviseert op basis daarvan directie en management over de informatiehuishouding van de gemeente.
 • Je weet bestuurlijke prioriteiten samen te brengen met een kritische houding voor wat haalbaar is voor de organisatie. Je hebt daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van jouw medewerkers en handelt hiernaar. Je ziet kansen en knelpunten vanuit een integraal perspectief.
 • Je initieert en bevordert samenwerking met stakeholders, zorgt voor afstemming en creëert draagvlak voor beleid.
 • Je vult soms het ambtelijk opdrachtgeverschap in voor projecten, programma’s en opgaves binnen het team, concreet voor het project Proces – en Zaakgericht werken.
 • Omgevingsbewustzijn, communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht zijn vanzelfsprekend. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is nodig om op een open, betrouwbare en transparante wijze te handelen

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen een gemeente;
 2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau;
 3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement bij een gemeente;
 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen informatievoorziening;
 5. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 11 december 2023 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
 2. Minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied Informatievoorziening en Informatiebeheer binnen een gemeente (20 punten);
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement bij een gemeente (20 punten);
 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering bij een gemeente (20 punten);
 5. Aantoonbaar werkervaring met de implementatie van Proces- en Zaakgericht werken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Coachend;
 • Omgevingsbewust;
 • Verbindend;
 • Analytisch;
 • Leidinggeven

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 27 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op  maandag 20 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.