Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie
Werken voor de Omgevingsdienst Groningen betekent werken voor een jonge, betrokken organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken met betrekking tot de bouw van windmolens en de inzet van waterstof. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. In alles wat wij doen dragen we bij aan een veilige en schone leefomgeving. Dat is onze missie. En hier werken we met bijna 300 professionals hard aan.

Opdrachtformulering
Tijdelijk leidinggeven aan het team Bedrijfsvoering (ca. 25 medewerkers).

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt medewerkers, management en het bestuur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) op het gebied van beleid, planning & control / financiën, communicatie, ICT, P&O en facilitaire zaken. Momenteel zijn er veel opgaven die het werk van al deze disciplines raken en ligt er een opgave om samen met het team op deze ontwikkelingen te anticiperen. Denk hierbij aan de invoering van een nieuw VTH systeem, veranderende dienstverlening op het gebied van P&O, financiën en ICT en daarnaast het opvullen van diverse vacatures binnen de afdeling.

  • Als teamleider vorm je de schakel tussen het management (hoofd bedrijfsvoering) en jouw teamleden. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, het beleid en de (productie)opgaven van je team en regisseert en bewaakt de voortgang hierin.
  • Je stuurt en coacht op gestelde doelen, efficiency en het versterken van de samenwerking met de beide primaire afdelingen en opdrachtgevers van de ODG.
  • Je weet managementbesluiten te vertalen naar organisatorische kaders, projecten en programma’s en bent in staat om input vanuit het team in te brengen in organisatiebeleid. Je werkt hierin nauw samen met het afdelingshoofd Bedrijfsvoering.
  • Je geeft op inspirerende wijze leiding en bent hierin HR-verantwoordelijk. Je coacht en stimuleert persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
  • Je hebt een antenne voor het signaleren en verbinden vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast lever je een bijdrage aan organisatie brede (innovatieve) projecten en programma’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teamleider op gebied van hrm en of ICT en of financiën;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider in de afgelopen 8 jaar binnen de overheid (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring teamleider op gebied van hrm, ICT en financiën in de afgelopen 7 jaar (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het tegelijk aansturen van teams uit verschillende disciplines (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Resultaatgericht;
–      politiek en bestuurlijk sensitief;
–      verbindend.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in nader overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag  13 december 2023 van 9:00 uur tot 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 september 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.