Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 800 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Wij werken voor twee verschillende gemeenten met eigen unieke kenmerken. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Wil jij als teamleider aan de slag? Krijg je energie wanneer je samen met het team werkt aan ontwikkeling? Wil jij  een bijdrage leveren aan de optimalisering van onze dienstverlening richting de inwoners, de bedrijven en de bezoekers van deze gemeente? Ja? Dan hebben wij een leuke uitdaging voor jou!

Opdracht
Als teamleider bestuursondersteuning ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team met 12 bestuurs- en directiesecretaresses en werk je mee om de dienstverlening aan bestuur, directie en organisatie verder te ontwikkelen en professionaliseren. Tevens geef je leiding aan de twee beleidscoördinatoren, welke de beide colleges en het concernbrede managementteam ondersteunen.

Als teamleider ben je aanspreekpunt voor het team en zorg je voor doorvertaling van informatie naar het team. Je bent een verbinder en weet het team te inspireren met nieuwe ideeën en procesverbeteringen.

 • Je past bij onze kernwaarden verbinden, vertrouwen en eigenaarschap
 • Je bent gericht op de professionele ontwikkeling van je medewerkers en het team.
 • Je kijkt verder dan je eigen team en samenwerken is voor jou vanzelfsprekend.
 • Je vertaalt de ontwikkelingen in de organisatie naar de opgaven voor jouw team.
 • Je onderzoekt met de teamleider management- en projectondersteuning hoe de secretariële ondersteuning van bestuur, directie, management en project/programma’s het beste ingericht kan worden.

De teamleider maakt onderdeel uit van het Managementteam van de eenheid en houdt zich daarmee ook bezig met het functioneren van de eenheid in zijn geheel om een goede bijdrage te leveren aan de interne dienstverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende van een team.
3. Beschikbaar voor 24 uur per week.
4. je bent minimaal tot en met 31 december 2023 beschikbaar voor de SWO.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in het leidinggeven aan bestuurs- of managementondersteuners (50 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende van een team (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leidinggeven;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Motiveren en coachen;
 • Teamvorming;
 • Samenwerking stimuleren;
 • Assertief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 17 april 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 14 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 12 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 14 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.