Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid. De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

De gemeente Rijswijk heeft voor de komende 3 jaar een programmaorganisatie ingericht voor het uitvoeren van projecten met een informatiecomponent: de Informatie Fabriek (I-Fabriek). Dit houdt in dat al deze projecten raakvlak hebben met de informatievoorziening van de business. Doel van de I-Fabriek is om projecten beter beheersbaar, meer gestructureerd en voorspelbaarder te maken. Voor de uitvoering van informatieprojecten worden er diverse programma’s opgestart.

Binnen de I-Fabriek zijn we op zoek naar een Teamleider Business Projectleiders (BPL) die zorgt voor de aansturing van het team van interne en externe BPL’s en de communicatie naar opdrachtgevers en directie.

Opdracht
De teamleider BPL (Business ProjectLeiders) werkt binnen het domein Bedrijfsvoering team i-Fabriek. Hij/Zij is werkzaam op strategisch niveau en is mede verantwoordelijk voor de Functionele realisatie van de i-projecten die uitgevoerd worden. De teamleider rapporteert aan de manager i-Fabriek en opdrachtgevers.
Resultaatgebieden en belangrijkste activiteiten:

 • Je stuurt (en coacht de) interne en externe Business projectleiders aan en draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de integrale projectenplanning I-fabriek;
 • Je bereidt het Opdrachtgeversoverleg voor en stelt de agenda op;
 • Samen met collega adviseurs ontwikkel en onderhoud je, op basis van wensen en behoeften van gebruikers, ketenpartners en bedrijfseconomisch perspectief, de informatie-strategie, het informatiebeleid en de informatiearchitectuur van de gemeente.
 • Je adviseert het management (Domein directeuren) van de gemeente als geheel of delen daarvan (opgaven, programma’s en projecten) gevraagd en ongevraagd over informatie strategie en ICT ontwikkeling, de afstemming van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen en de gewenste doelen van de gemeente.
 • Je adviseert over de organisatorische en financiële aspecten, alsook over het beheer en bijsturing van de Informatie(beleid)plannen. Je signaleert hierbij ontwikkelingen en kansen en doet onderzoek naar mogelijke verbeteringen.
 • Je toetst projecten aan de actuele ICT strategie en bepaalt of deze passen binnen het concerninformatiebeleid en architecturen.
 • Je bent als teamleider of programmamanager betrokken bij programma’s en projecten op basis van de gekozen strategie, passend binnen de kaders van het concerninformatiebeleid en de informatiearchitectuur. Je adviseert over de vertaling van de behoeften in functionele (systeem)eisen. Je rapporteert over de voortgang van de projecten aan het management.
 • Je fungeert in coördinerende zin als intermediair tussen de opgaven enerzijds en de ICT dienstverlening, I-architect I-adviseurs, functioneel beheerders, servicemanager, contractmanager en leveranciers anderzijds.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met andere gemeenten, externe adviseurs, leveranciers en vanuit de overheid geïnitieerde initiatieven over (ICT) ontwikkelingen zoals bijv. de Digitale VNG Agenda Realisatie en je neemt deel in werkgroepen relevant voor de eigen gemeentelijke (ICT) ontwikkelingen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring met programmamanagement en strategisch I-advies;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van architecturen en versaasing strategie, geef duidelijk aan in het cv waar deze werkervaring is opgedaan
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager of teamleider ICT/IT;
6. Uurtarief maximaal €130,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Strategisch informatieadviseur, Teamleider of programmamanager op het gebied van ICT/IT (35 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op I-strategie waaronder architectuur en I-Roadmap bij een gemeentelijke instelling, benoem dit duidelijk in het cv (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Corsa, Cognos, Adeptia en Key2applicaties, benoem alle applicaties in het cv en waar deze werkervaring is opgedaan (20 punten);
10. Beschikbaar per 15 februari 2024 voor 24 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht inclusief (mogelijke) verlengingen (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
– Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
– Je hebt ruime kennis van bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke overheid en beschikt over goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening;
– Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken;
– Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen.

Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn zonder noemenswaardige inwerktijd van meerwaarde is voor onze organisatie en een impuls kan geven aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening.

 • Politieke sensitiviteit en adviesvaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Communicatief vaardig
 • Klantgericht
 • Zelfstandig maar ook coöperatief
 • Proactief
 • Creatief
 • Resultaatgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maan- ,dins-, en vrijdagen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 31 januari 2024 van 12.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.