Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Over de afdeling Bedrijfsvoering (BV)Werken voor Bedrijfsvoering is werken voor de motor van de gemeente. Bij elke ontwikkeling of ieder proces is deze afdeling betrokken. Hier werken adviseurs en ondersteuners die collega’s helpen hun werk te doen. Bij BV vind je HR, financiën, communicatie, inkoop, informatiemanagement, onderzoek, IT, facilitaire zaken, bestuursadvisering en juridische zaken. Kortom, grote afwisseling in collega’s én in het werk.

Opdracht
– Je geeft leiding op een inspirerende manier waarbij je de teamleden motiveert om het beste uit zichzelf te halen en geeft hierbij richting en ruimte voor professionele inbreng en ontwikkeling. Het team Communicatie bestaat uit 3 bestuurscommunicatieadviseurs, 9 communicatieadviseurs, een social media expert en een omgevingsanalist. Het team Bestuursadvies bestaat uit 3 bestuursadviseurs, een adviseur kabinet en protocol en 1 directieadviseur;
-Je bent een stevige sparringpartner op alle niveaus van de organisatie en werkt aan proactieve advisering die past bij de ambitie van het gemeentebestuur en het coalitie uitvoeringsprogramma. Belangrijke thema’s binnen team Communicatie zijn positionering, participatie, kanalenstrategie en mediabeleid. Voor team Bestuursadvies geldt dat advies en ondersteuning bij de uitvoering van het coaliteiakkoord en intergemeentelijke en regionale vraagstukken centraal staan;
– Je  bent in staat ambities te vertalen naar communicatie strategie en je ziet kansen en acteert hierop.
– Je zorgt voor heldere werkafspraken en je stemt individuele belangen integer af tegen de belangen en de organisatie.
– Je werkt samen met je collega teamleiders en afdelingshoofd bedrijfsvoering aan thema’s die team overstijgend zijn zoals organisatieontwikkeling en het verbeteren van de werkprocessen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied bestuurscommunicatie en/ of bestuursadvies;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied bestuurscommunicatie en-/ of bestuursadvies binnen een gemeentelijke organisatie  (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als teamleider in een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het inwerken en inhoudelijk coachen van Communicatie en bestuursadviseurs binnen een gemeentelijke organisatie (15 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie of bestuurskunde (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
Verantwoordelijkheid
Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.

-Visie
Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.

-Coachen
Je geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie.

-Leidinggeven
Het geven van situationeel sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de taakvervulling.

-Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.