Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De teamleider financiën en inkoop:

 • Stuurt aan, begeleidt en ontwikkelt de medewerkers van team financiën (administratie, financieel adviseurs) en inkoop;
 • Onderhoudt goed contact en werkt nauw samen met de concern controller;
 • Onderhoudt contacten met de Provincie Noord Holland in verband met het financieel preventief toezicht, is een inhoudelijke counterpart voor de Provincie;
 • Zorgt, in samenwerking met de concern controller, voor een goede vastlegging en borging van de financiële processen;
 • Zorgt voor het goed functioneren van de inkoop- en aanbestedingsprocessen en -regelgeving;
 • Zorgt voor een toekomstbestendige inkoopfunctie;
 • Is adviseur voor portefeuillehouder financiën & inkoop en het college;
 • Is opdrachtgever voor de gastheerschappen financiën en belastingen, bewaakt de gemaakte afspraken, voert overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
 • Is opdrachtnemer voor de administratieve en financiële taken van het Plassenschap, bewaakt de (uitvoering van) de gemaakte afspraken, legt ambtelijk verantwoording af aan het Plassenschap over de voor hen uitgevoerde werkzaamheden;
 • Is sparringpartner voor de afdelingsmanager Bedrijfsvoering. Je vertaalt in afstemming met de afdelingsmanager de politiek-bestuurlijke wens naar concrete (eind)producten en je adviseert de afdelingsmanager over prioritering en integraal team-overstijgend beleid.
 • Zorgt voor een wendbaar team financiën en inkoop dat klaar is voor de toekomst.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €137,50 exclusief btw, inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten; 
2. Aantoonbare werkervaring als teamleider financiën en inkoop;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente onder preventief (financieel) toezicht van de Provincie in de afgelopen 2 jaar;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van financiën ;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring als teamleider financiën en inkoop binnen een gemeente in de afgelopen 3 jaar (40punten);
6. Aantoonbaar in het bezit van een afgeronde management opleiding diploma (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met de borging van financiële processen binnen een gemeente (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een gemeente (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organiseren;
 • Controleren;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Verbinding maken;
 • Mondeling en schriftelijk communiceren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.