Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-23

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over de afdeling
De afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer (RBG) is een integrale publieksafdeling die veel data verzamelt en beheert om haar diensten te verlenen aan interne en externe klanten. Deze diensten zijn omgeven door wettelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld bij het verlenen van bouwvergunningen, het opstellen van bestemmingsplannen, het heffen en innen van lokale belastingen, het maken van kaarten, het uitvoeren van de burgerlijke stand en het bijhouden van verschillende (basis)registraties. Informatie (data en kennis) is dus het kernproduct in de dienstverlening van de afdeling. Werkend vanuit de centrale waarden klantgerichtheid, betrouwbaarheid en continue verbeteren en vernieuwen geven de teams van RBG invulling aan hun diensten. Bij de afdeling RBG werken 50 medewerkers verdeeld over team Ruimte, team Gegevensbeheer en Belastingen, het stafteam en het Managementteam.

Over team Gegevensbeheer en Belastingen
Het team Gegevensbeheer en Belastingen bestaat uit 21 professionals, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gemeentelijke basisregistraties BRP, BAG, BGT, BRO en WOZ, voor de GEO-informatie, het functioneel applicatiebeheer en de heffing en invordering van de OZB/Belastingen. Ook de organisatie van de verkiezingen en het uitvoeren van de burgerlijke stand en naturalisaties zijn bij dit team ondergebracht.

Opdracht
Wij zoeken een teamleider a.i. ter ondersteuning van de vaste teamleider, die door omstandigheden beperkt inzetbaar is. De teamleider a.i. houdt zich bezig met dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van het team, zoals

 • Het zorgen voor een effectieve inzet van mensen en middelen;
 • Het coachen en faciliteren van medewerkers, zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren;
 • Organiseren en voorzitten van team- en taakveld overleggen;
 • Opvolgen van diverse acties uit deze overleggen en met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden;
 • Bijhouden en opvolgen van acties m.b.t. ziekteverzuim;
 • Aanspreekpunt zijn voor het team.

Periodiek vindt afstemming met de vaste teamleider en/of het afdelingshoofd plaats, zodat de koers niet teveel gaat afwijken van wat het team gewend is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als teamleider bij een semioverheidsorganisatie.

 Gunningscriteria (weging)
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als teamleider bij een gemeente (30 punten);
2. Aantoonbare kennis van lokale belastingen en begrotingsproces voor wat betreft de leges/heffingen d.m.v. werkervaring (25 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met gegevensbeheer (basisregistraties) en data gedreven werken (15 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met applicatiebeheer (15 punten);
5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Zichtbaar
 • Energiek
 • Inspirerend
 • Faciliterend
 • Coachend
 • Zelfredzaam

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.