Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV)
verzorgt alle bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren. Als partner van de andere domeinen werken we met hen samen. We denken graag vroeg in het proces mee met vraagstukken om de expertise van BDV in te kunnen zetten. Door aan de voorkant mee te denken en te adviseren, hebben wij meer toegevoegde waarde dan door achteraf toetsen. Team HR & Organisatie is onderdeel van het domein Bedrijfsvoering. Het team bestaat uit verschillende clusters en ongeveer 65 mensen.

Opdracht
In de rol van interim teamleider HR & Organisatie maak je onderdeel uit van het managementteam van het domein Bedrijfsvoering. Als interim teamleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en de aansturing van een aantal clusters binnen het team HR & Organisatie. Het team is in ontwikkeling op de inhoud en in de samenwerking en tegelijkertijd gaat het leveren van onze dienstverlening door. De opdracht is daarmee ook een veranderopdracht.
Je bent verantwoordelijk voor de mensen in het team: het inspireren, verbinden, motiveren van individuele medewerkers en team als geheel en je bevordert de samenwerking. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen in je clusters, de continuïteit van de geleverde dienstverlening. Je geeft samen met de manager HRO leiding aan een interne doorontwikkeling. Je realiseert als eindresultaat een harde (formatief) en zachte (gedragen) verandering.  De verschillende clusters zijn onder jou en de andere teamleider verdeeld; personeelsadministratie, werving & selectie, HR adviseurs, arbeidsjuristen, beleidsadviseurs, gezondheidsexperts, leer- en ontwikkeladviseurs. De verdeling van de clusters wordt in onderling overleg afgestemd, bij de start van de interim teamleider. Je valt inhoudelijk onder de  manager HR & Organisatie. Zij stuurt op de strategische integrale dienstverlening, kaders en samenwerking rond mens- en organisatie vraagstukken in de organisatie en geeft daarmee prioriteiten aan voor de inzet van mensen en middelen in de HR & Organisatie clusters. Hiërarchisch val je als interim teamleider onder de directeur Bedrijfsvoering.

Naast de dagelijkse gang van zaken binnen het team HR & Organisatie is sprake van een specifieke ontwikkelopdracht om de toekomstige koers van het team gestalte te geven. Het team heeft een participatieve ontwikkelreis doorlopen waarin visie, koers en dienstverleningsmodel zijn vastgesteld. De UtrechtAcademie (leer- en ontwikkeladviseurs) is recent aan het team toegevoegd, zij hebben niet deelgenomen aan de ontwikkelreis. Een van de ontwikkelingen uit deze reis is dat 2 clusters zich zullen doorontwikkelen naar 3 nieuwe profielen. Als interim teamleider begeleid je deze ontwikkeling met deze clusters.

Als organisatie zijn we in ontwikkeling en vanuit deze beweging zijn we nog aan het onderzoeken wat de best passende invulling is voor de aansturing van het team. Deze opdracht is ontstaan doordat de huidige teamleider gaat leidinggeven aan een ander team in de organisatie. Vanwege bovenstaande en de omvang van het team wordt gekozen voor de inzet van 2 interim teamleiders.

Wie ben jij
Als teamleider HR & Organisatie heb je inhoudelijk brede kennis van personeelsprocessen, verzuim, de Wet Poortwachter en bedrijfsvoeringprocessen en leren en ontwikkelen. Je bent een verbinder een doorpakker en krijgt een beoogde richting beschreven op papier omgezet in beweging. Je hebt een ruime ervaring met teamontwikkeling en leiding geven aan verandering binnen de overheid. Je bent een inspirerende en verbindende  teamleider die medewerkers kan motiveren, coachen en in hun kracht kan zetten maar ook de kaders aangeeft.  Je blinkt uit in luisteren maar ook in duidelijkheid geven en je hebt gevoel voor bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het HRM-vakgebied;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als afdelingsmanager/teamleider;
4. minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als interimmanager bij een overheidsinstantie;
5. Aantoonbare werkervaring met verander / ontwikkelopgave;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring bij een Provincie of 100.000+ gemeente (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met verandertrajecten van teams (15 punten);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in het HRM-vakgebied (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider HR (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

  • Tijdens het gesprek wordt dit beoordeeld aan onder andere concrete voorbeelden in een werksituatie waarbij de focus lag op het maken van een groep mensen tot één team. Daarnaast ook voorbeelden waaruit blijkt dat er een verbetering van de samenwerking heeft plaatsgevonden tussen clusters.
  • Tijdens het gesprek wordt dit beoordeeld aan de onder andere concrete voorbeelden in de werksituatie. Hierbij hoopt de provincie op voorbeelden waarin de kandidaat een (nieuwe) richting voor een team kon uitzetten en hier naartoe is ontwikkeld samen met medewerkers.
  • Tijdens het gesprek wordt dit beoordeeld aan de hand van concrete voorbeelden in een werksituatie.
  • Vaardigheden/Ervaring
    – Politiek bestuurlijke processen. Dit wordt beoordeeld met betrekking tot inzicht in dergelijke processen, maar ook hoe de kandidaat hier concreet in opereert, bijvoorbeeld met betrekking tot politiek gevoelige dossiers waar HRO bij betrokken is.
    – Draagvlak creëren bij uitdagende omstandigheden, kaders of besluiten medewerkers kunnen motiveren, inspireren, coachen en mee nemen, maar ook duidelijkheid is over kaders en besluiten, waardoor er helderheid over de koers en draagvlak ontstaat. ( team dynamiek)

Kennis
– Opleiding/cursussen/werkervaring met betrekking tot de verschillende facetten van HR [eventueel onderdelen noemen]. Het is een pré als je van meerdere facetten meer dan gebruikelijke kennis hebt.
– Opleiding/cursussen/werkervaring met betrekking tot verandermanagement.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, minimaal 50% aanwezig op het provinciehuis

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment bepaald. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 30 november 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 1 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 tot 40 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.