Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-18

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 800 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Wij werken voor twee verschillende gemeenten met eigen unieke kenmerken. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Leidinggeven aan het HR-team van circa 20 personen. Wij zoeken een energieke en stevige persoonlijkheid met kennis van het HRM-vakgebied, op de hoogte van de ontwikkelingen daarin en aantoonbare ervaring op de hieronder beschreven thema’s. Je beleeft plezier aan een complexe en sterk veranderende omgeving. Je weet hierin de rust te bewaren en stabiliteit te brengen richting het team.

1. Basis op orde:

 • Zorgen dat het team de goede dingen doet (prioriteren en sturen op het resultaat);
 • HR-processen (laten) beschrijven en optimaliseren;
 • Wie doet wat? Goede taakverdeling tussen medewerkers onderling realiseren en tussen lijn en HR (afgestemd op de besturingsfilosofie);
 • Zo nodig dienstverleningsafspraken maken (wat mag men verwachten van HR (en wat niet) en op welke termijn/met welke doorlooptijden?);
 • Bijdrage leveren en sturing geven aan de verdere implementatie en optimalisatie van AFAS;
 • Het budgethouderschap van diverse HRM/organisatie-budgetten;
 • Samen met het team het verstevigen van de zichtbaarheid en communicatie vanuit team HRM aan de organisatie.

2. Organisatie-/beleidsontwikkeling:

Adviseren van de directie over organisatieontwikkeling. Meer concreet:

 • Lid van de stuurgroep organisatieontwikkeling;
 • Adviseren van de directie over organisatieontwikkelingen;
 • (Laten) uitwerken van de HR-gerelateerde pijlers uit het koersplan in een HR-strategie (onder andere leiderschapsontwikkeling, persoonlijk leiderschap en met name de pijler aantrekkelijk werkgeverschap);
 • (Laten) ontwikkelen en implementeren van het in de HR-strategie beschreven HR-beleid en -instrumentarium.

3. Transitie (team) HRM:

 • Op basis van de besturingsfilosofie en de te leveren inhoudelijk bijdrage (uitvoeren HR-strategie) bepalen welke kwaliteit en capaciteit de komende jaren nodig is binnen het team HRM;
 • Omslag maken naar HR-businesspartners;
 • Opstellen transitieplan;
 • Implementeren transitieplan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke context;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende aan een HR-team;
4. Beschikbaar voor (minimaal) de duur van 12 maanden, 32 uur per week;
5. Uurtarief maximaal €120,- all-in ex. BTW inclusief Flextender fee en leveranciers fee;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar als leidinggevende aan een HR-team (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in verandermanagement (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van een transitietraject binnen een afdeling HRM (noem hiervan minimaal 1 duidelijk voorbeeld in het cv) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van directie en bestuur (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Communicatief vaardig;
 • Besluitvaardig;
 • Daadkrachtig, durft beslissingen te nemen;
 • Rolbewust;
 • Buiten de kaders denken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de gemeente CAO inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.