Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
MRO
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 95 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, de uitvoering, bedrijven, en plaatselijke en regionale partners.

Het team
Het team Maatschappelijke Ontwikkeling draagt bij aan de ontplooiing en zelfredzaamheid van de inwoners. Het team bestaat uit ongeveer 40 medewerkers.  Zij zijn de beleidsontwikkelaars voor maatschappelijk vraagstukken. Ze weten wat er speelt en wanneer iets kan en moet. In samenspraak met burgers, partners en de uitvoering stellen zij kaders en begeleiden ze maatschappelijke ontwikkelingen om te zorgen dat het plezierig en veilig wonen, werken en recreëren is in onze gemeente waarin iedereen mee doet.

Opdracht
Ben jij een inspirerende, resultaatgerichte, ontwikkelingsgerichte en verbindende leidinggevende die houdt van afwisselend werk in een fijne organisatie? Dan zijn we op zoek naar jou! Je komt te werken in een dynamische omgeving en een –afdeling en team dat samen met jou werkt aan veel opgaven in het sociaal domein.

Als teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling ben je lid van het kernteam van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO). Samen met de andere teamleiders, strategisch adviseurs, beleidscontroller en het afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en prestaties van de afdeling en de afstemming met het bestuur en de directie.

Je geeft samen met een andere teamleider leiding aan het team Maatschappelijke Ontwikkeling. Je bent de leidinggevende van een heel diverse groep van 22 betrokken collega’s. Zij zijn beleidsontwikkelaars op het gebied van jeugd en onderwijs, gebiedsregisseurs, beleidsondersteuners voor de gehele afdeling en een subsidiecoördinator. Je geeft op een verbindende manier leiding en je zorgt ervoor dat je samen met het team de opgaven binnen het sociaal domein realiseert. Je maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers, stimuleert hun eigenaarschap en vergroot de professionaliteit en het zelf-organiserend vermogen van het team. Je weet prioriteiten te stellen, keuzes te maken en bent inhoudelijk sparringpartner.

Je neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden, kijkt over je eigen vakgebied heen en met oog voor zakelijke verhoudingen stimuleer je samenwerking binnen en buiten het team. Daarnaast overzie je het hele speelveld tussen medewerkers, organisatie, bestuur, partners en inwoners en ben je in staat verbindingen en relaties te leggen tussen alle stakeholders.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als manager binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in de afgelopen 8 jaar als Teamleider binnen het Sociaal Domein van een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen en begeleiden van gemeentelijke processen (30 punten); 
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers (10 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Beleid binnen het Sociaal Domein (20 punten);
8. Afgeronde opleiding op WO bachelor niveau in de richting van Sociaal maatschappelijke richting. (10 punten).

Competenties
– Verantwoordelijkheid: Je neemt verantwoordelijkheid, kunt delegeren en spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid;
– Visie: Je plaatst jezelf boven de problematiek van vandaag en herkent patronen in gebeurtenissen en vertaalt deze in duidelijke ideeën over de te varen koers; 
– Leidinggeven: Je overziet wat er nodig is om de doelen van de gemeente te bereiken en stuurt en organiseert het team op een effectieve manier. Je hebt oog voor kwaliteiten en talenten van medewerkers en creëert kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van medewerkers;
– Sociale vaardigheden: je bent in staat om te verbinden, te overtuigen en te sturen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.