Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden
2023-01-23

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

De afdeling Samenleving
De afdeling Samenleving heeft ruim honderd medewerkers, zowel in eigen dienst als gedetacheerd en levert Beleid, Dienstverlening en Uitvoering. Samen met de twee andere teamleiders en de concernmanager Samenleving geef jij leiding aan de afdeling. De afdeling is volop in beweging. We spelen in op alle ontwikkelingen die op ons afkomen en maken als afdeling een ontwikkelingstraject door om zo goed mogelijk aan te sluiten op de veranderende samenleving.  We werken met een integrale strategische agenda voor het Sociaal Domein, waarin alle thema’s van het sociaal domein zijn ondergebracht en van waaruit we samen met de onze inwoners, professionele partners en ons bestuur werken aan en sturen op de door de raad geformuleerde maatschappelijke effecten. Ook houdt de afdeling zich bezig met de uitvoerig van het leerlingenvervoer en leerplicht en zijn we als afdeling verantwoordelijk voor het integraal accommodatiebeleid en grondzaken.

Wat ga je doen
Wij zoeken voor de periode van een jaar de teamleider zul jij leidinggeven aan het team Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarbij geef je ook leiding en richting aan de herijking van de Strategische Agenda voor het Sociaal Domein. In totaal gaat het om 20 medewerkers.

De teamleider heeft een eigentijdse kijk op de rol van een gemeentelijke overheidsorganisatie en wil voorop in de ontwikkeling die wij als organisatie maken. Samenwerking met de samenleving en binnenshuis staan daarbij centraal. We werken van buiten naar binnen en op alle domeinen waar wij op actief zijn, doen we dat altijd samen met collega’s van andere afdelingen of met collega’s uit de regio.

Je benut de capaciteit en kwaliteiten binnen het team om de doorontwikkeling te realiseren. Hierbij geef je volop ruimte aan de professional. Je geeft direct leiding aan 20 medewerkers en maakt met hen afspraken over de te behalen resultaten.  Als moderne en eigentijdse teamleider ben je verantwoordelijk voor het resultaat van het team (kwaliteit en voortgang), je coördineert, plant, coacht en stuurt bij. Uiteraard stuur je op proces, competenties, houding en gedrag.

Vereisten / knock-outcriteria1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar werkervaring in een leidinggevende functie; 
3. Aantoonbare werkervaring als manager binnen het Sociaal Domein van een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als Teamleider binnen het Sociaal Domein van een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen en begeleiden van gemeentelijke processen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Beleid binnen het Sociaal Domein (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent een stevige coachende en inspirerende leidinggevende die enthousiast de missie en visie van onze organisatie uitdraagt.
– Aanstekelijke drive en je daagt uit tot creatieve oplossingen.
– Je hebt oog voor de individuele ontwikkeling van medewerkers en stimuleert hen in die ontwikkeling.
– Je neemt je verantwoordelijkheid voor de resultaten van het team en de bijdrage die het team levert binnen de afspraken.
– Je beschikt over verbindende kwaliteiten, een klantgerichte houding en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 19 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 20 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 24 januari 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.