Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 800 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

De eenheid en de teams
Het team Ondersteuning en het team Functioneel Applicatiebeheer is onderdeel van de eenheid Advies & Control van de Samenwerkingsorganisatie (SWO).  Met ingang van 1 januari vindt een aanpassing plaats binnen de eenheid Advies & Control. Voor deze beide teams geldt dat zij nog niet definitief gepositioneerd zijn, dat gaat in de eerste helft van het komende jaar gebeuren.  In de tussenliggende tijd hebben deze teams een leidinggevende nodig. De teams bestaan vanaf 1 januari uit medewerkers die uit diverse andere teams afkomstig zijn.  Dit vraagt om begeleiding en teamvorming activiteiten. Het team Ondersteuning bestaat uit 10 medewerkers en het team Functioneel applicatiebeheer uit 17 mensen.

Opdracht
Je geeft leiding aan de teams Ondersteuning en Functioneel Applicatiebeheer. Jij helpt en ondersteunt de medewerkers in hun ontwikkeling als team en op persoonlijk vlak. Je bent sparringpartner voor de teamleden, weet ze te inspireren en te motiveren. Je begeleidt de teamleden en zorgt voor de hernieuwde samenwerking en teamvorming om flexibel in te spelen op de behoefte van de klant (interne organisatie en bestuur). Hiervoor is een generieke opdracht geformuleerd voor alle teamleiders binnen de eenheid. In lijn met het Organisatie Ontwikkelplan verken je de mogelijkheden om de teams definitief te positioneren en doe je onderzoek naar welke ondersteuning de verschillende managementlagen mogen verwachten. Je bereidt een aantal scenario’s voor met de medewerkers en draagt bij aan de besluitvorming om de teams gepositioneerd te krijgen binnen de organisatie en zorgt voor een goede overdracht aan de nieuwe definitieve leidinggevende.

De Teamleider maakt onderdeel uit van het Managementteam van de eenheid en houdt zich daarmee ook bezig met het functioneren van de eenheid in zijn geheel om een goede bijdrage te leveren aan de interne dienstverlening.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teamleider binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria
3. Aantoonbare werkervaring in het leiding geven aan managementondersteuners (15 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in het leiding geven aan Functioneel applicatiebeheerders (15 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als teamleider in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidsorganisatie(40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen en faciliteren van medewerkers in de herpositionering van de teams en functies (noem hiervan minimaal 1 concreet voorbeeld in het cv). (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u (de door u aangeboden kandidaat) aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Leidinggeven;
  • Communicatieve vaardigheden;
  • Motiveren en coachen;
  • Teamvorming;
  • Samenwerking stimuleren;
  • Assertief;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in voorlopig functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.