Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-10

Organisatie
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Leiding geven aan het Vergunningen/Handhaving/Juridische Zaken zowel op tactisch als strategisch niveau. De vraagstukken die voorliggen vragen steeds vaker om een intensieve en multidisciplinaire samenwerking met andere teams binnen de organisatie. Jij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werk dat jouw team levert en speelt een belangrijke, verbindende rol tussen je eigen team, andere teams, bestuur en politiek. Voor je medewerkers ben je zowel sparringpartner en vraagbaak als coach voor hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Je stimuleert medewerkers om de samenwerking met anderen op te zoeken, eigen verantwoordelijkheid te nemen en waar dat kan om zoveel mogelijk zelfstandig te werken. De vak inhoud komt bij het team zelf vandaan, maar ervaring en affiniteit met dit werkveld, met name op strategisch niveau, is wel van belang om je rol als leidinggevende goed te kunnen vervullen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de volgende onderwerpen:

 • Implementatie van de Omgevingswet en 
 • Ontwikkelprogramma teams: Waar staan we nu voor en waar staan we voor in 2026? Welke persoonlijke kwaliteiten hebben we binnen de clusters en wat dienen we te versterken?
 • Uitvoering Teamplan VHJZ 2024
 • Uitvoering en borging Sturingsplan Dienstverlening VHJZ
 • Organisatieontwikkelprogramma VIBE: begin 2023 is het organisatie ontwikkelplan VIBE gestart, waarbij we vanuit het principe van een lerende organisatie met z’n allen werken aan onze toekomstbestendige BEL Combinatie. Wij willen graag dat onze medewerkers op basis van eigen kwaliteiten met veel energie en enthousiasme hun bijdrage leveren aan de opgaven die er liggen, daar ook trots op zijn en dat uitstralen. Loopbaanontwikkeling, samenwerking en goed en modern werkgeverschap voor iedereen in onze organisatie zijn daar belangrijke speerpunten in. Ook realiseren we een modernere en prettige werkomgeving, komen er modernere (IT)faciliteiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar werkervaring met het realiseren van ontwikkelopgaves voor teams, vanuit een leidinggevende rol (beschrijf dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring als projectmanager/projectleider binnen een gemeente;
3. Afgeronde hbo opleiding in de richting van rechten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teamleider binnen een gemeente (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van ontwikkelopgaves voor teams (maak dit aantoonbaar in het cv met 2 voorbeelden uit de afgelopen 5 jaar) (20 punten);
7. Een maximum uurtarief van € 105,- exclusief BTW / uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In staat om snel te doorgronden waar de kern van het vraagstuk zit en dat helder te verwoorden in een analyse;
 • Onafhankelijke denker, die scherpte brengt;
 • In staat concrete vertaalslag te maken naar de werkpraktijk in het plan van aanpak;
 • Toegankelijk en benaderbaar voor de vaste teamleiders en de medewerkers;
 • In staat om de medewerkers te verleiden om zelf mee te doen en mee te denken in deze opgave maar ook kritisch naar zichzelf te laten kijken. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen
Hybride werken is mogelijk.

Planning
De fysieke / digitale gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 13 december tussen 11.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 december 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 december 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.