Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-29

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.
Dat maakt ook dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar, collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Het team Dienstverlening bestaat uit 28 collega’s die inzet leveren om de dienstverlening zo toegankelijk, laagdrempelig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is expertise aanwezig op zeer uiteenlopende gebieden: van het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en parkeervergunningen, het verstrekken van uittreksels, verwerken van (digitale) aangiftes verhuizingen tot aangiftes geboortes, overlijden en voltrekken van huwelijken. Het Telefonisch Informatiecentrum (TIC) beantwoordt de eerstelijns vragen. Complexe vragen worden warm doorgezet naar de vakspecialisten of er wordt een afspraak voor de burger ingepland. De webbeheerder zorgt voor een toegankelijke en gebruiksvriendelijke ontsluiting van de gemeentelijke informatie, zodat burgers en ondernemers 24/7 informatie tot zich kunnen nemen. De website biedt ook toegang tot het digitale loket van de gemeente Houten. Kortom, een breed scala van werkzaamheden vallen binnen het team Dienstverlening.

Opdracht
De nadruk komt in deze interimopdracht vooral te liggen op de tijdelijke inhoudelijke aansturing  van het team Dienstverlening.

Je verzorgt de aansturing en coaching van je medewerkers, bij de uitvoering van hun reguliere taken en eventuele projectmatige inzet. Aangezien de taken van je medewerkers hoofdzakelijk binnen het gemeentehuis worden uitgevoerd, hechten wij zeer aan de fysieke aanwezigheid van jou als teammanager.

Je bent verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering met de bijbehorende middelen van het team (PIOFA-taken). Je zorgt hierbij voor een goede balans en capaciteitsverdeling voor de uitvoering van de going concerntaken en stemt dit regelmatig af in je werkoverleg met de directie. Je neemt deel aan periodieke overleggen van het managementteam (TMO) met betrekking tot concernbrede zaken.

Tijdens deze interimperiode zal voor het team Dienstverlening ook sprake zijn van het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor de organisatie van de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024. Als teammanager ben je indien nodig aanspreekpunt voor de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de algehele coördinatie hiervan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van personeelsbeleid en de brede verantwoordelijkheid qua bedrijfsvoering (PIOFA-taken);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager op het gebied van dienstverlening binnen een gemeente;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager op het gebied van dienstverlening binnen een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teammanager op het gebied van bedrijfsvoering binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met coaching en mensgerichte aanpak (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met jaarplannen en uitvoering personeelsbeleid binnen een gemeentelijke organisatie (15 punten);
9. Uurtarief maximaal € 90,- exclusief btw/incl. reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
uitgesproken mensgericht
coachingsvaardig
probleemoplossend vermogen
verbindend
communicatief
plannen/organiseren

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 (3 dagen) uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.