Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-07

Organisatie
Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken. In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt. We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Opdracht
Je geeft coachend leiding aan het Team Financiën, Inkoop en Juridische Zaken. Dit team bestaat uit 20 tot 25 medewerkers met uiteenlopende disciplines. Daarbij bouw je op de expertise van je mensen. Jij stuurt op een professioneel financieel proces, een hoge kwaliteit van de juridische dienstverlening en een heldere positionering van de bestuur-juridische functie in onze veranderende organisatie. Het inkoop- en subsidieproces moet worden doorontwikkeld. Inkoop is deels belegd bij een inkooporganisatie (samenwerkingsverband).

Werkwijze
We denken in kansen en bewegen creatief binnen kaders van de wetgeving. Jij maakt dingen mogelijk, zodat je team kan waarmaken. Dat is je visie en dat weet je te organiseren. Je geeft je mensen daarvoor ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Oprechte aandacht
Je hebt oprechte aandacht voor al je teamleden en motiveert hen om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Vanzelfsprekend kijk je ook naar het functioneren van het team als geheel. Ondanks dat de werkzaamheden variëren, hebben we één doel. Je vindt het belangrijk dat we zaken met elkaar delen en werkt actief aan de ontwikkeling van één sterk team.

Jullie voeren altijd open het gesprek, bijvoorbeeld over ‘belasting en belastbaarheid’. We willen veel, maar wat is haalbaar en wat niet? Afspraken (over resultaten) leggen jullie samen vast in een helder teamplan, waar jullie ook samen de verantwoordelijkheid voor nemen.

Continue feedback
Je bent er voor mensen die willen sparren, maar je waakt ervoor om teveel op de inhoud te zitten. Je teamleden zijn dé experts en zij maken hun eigen afwegingen. Jij bent ‘slechts’ de continue feedback-gever die een spiegel voorhoudt. Op het juiste moment deel je een ‘prikje’ uit dat je lardeert met een vleugje humor, waarmee je de sfeer prettig houdt.

Verder kijken
Onze complexe opgaven vragen om een intensieve samenwerking tussen teams. Kijken over de grenzen van je eigen team is dus een absolute must. ‘Hoe kan ik bijdragen aan het team en aan de organisatie als geheel?’, is de kernvraag die je jezelf elke dag stelt. Je inspireert je mensen om hetzelfde te doen. Daarbij hamer je op ieders rol. Waar ben jij goed in en wat voeg jij toe?

Durven experimenteren
We doen het al jaren op dezelfde manier, dus waarom zouden we veranderen? Omdat het misschien toch anders en slimmer kan. Aan de zijlijn moedig je aan te experimenteren, om te denken, patronen te doorbreken en vernieuwende ideeën te omarmen. Dan gaat er ook weleens wat fout, maar zonder vallen en opstaan, komen we niet verder. Natuurlijk gaat er ook veel goed en die successen worden met z’n allen gevierd. Elke prestatie is een teamprestatie en dat wordt door iedereen zo gevoeld.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een leidinggevende positie van minimaal 15 teamleden;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting rechten of bedrijfseconomie (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen de vakgebieden gemeentelijke financiën en/of juridische zaken (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Een maximum uurtarief van € 120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

 Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • people-/changemanager;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • goed verbinding kunnen maken;
  • inspirator en aanjager.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: op ma t/m vrij in overleg met opdrachtgever.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 februari 2023 tussen 9.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 8 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.