Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie: _De afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot veiligheid en vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten._

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Bouwtoezicht & Constructie en Juridische Zaken & Beleid. De onderhavige functie valt onder het team OOV.

Opdracht
In deze leidinggevende functie draag je zorg voor de vormgeving en uitvoering van het jaarprogramma Handhaving. Op basis van het (jaarlijks vast te stellen) integrale handhaving programma draag je zorg voor een effectieve en efficiënte toezicht en handhaving ten aanzien van de openbare ruimte en de leefbaarheid.

–   Leidinggeven aan de faunabeheerder, Alcoholwet controleur, de marktmeester en toezichthouders;
–   Advisering m.b.t. het jaarlijkse integrale programma handhaving;
–   Operationaliseren en evalueren van het werkplan en complexe handhaving inspanningen;
–   Afstemmen en samenwerken met de overige handhavende instanties zoals de politie;
–   Bedenken en uitvoeren van toezichtprojecten, het maken van projectbeschrijvingen en zorgdragen voor uitvoering;
–   Leveren (financiële) gegevens ten aanzien van begroting en jaarrekening, budgetbewaking;
–   De doorontwikkeling van de organisatie vertalen naar concrete, meetbare en kwalitatieve omgevingsdoelstellingen en beleidsmatige ondersteuning team;
–   Planning en bewaking van voortgang en budget;
–   Het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit;
–   Managen en coaching, met name gericht op het lerend en kritisch vermogen van het personeel;
–   Actieve bijdrage in MT van VVH;
–   Deelname aan het stafoverleg met de burgemeester;
–   Beantwoorden van raadsvragen omtrent handhaving;
–   Afstemmen met collega’s van andere domeinen binnen de gemeente.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Uurtarief maximaal €120,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
4. Aantoonbare ervaring met het aansturen van een team handhaving (50 punten);
5. Aantoonbare ervaring met veranderprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving en bij voorkeur in het veiligheidsdomein (20 punten); 
6. Uurtarief vanaf € 85,00 en gemaximeerd op € 110,00, exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten);

Competenties

–   Oplossingsgericht;
–   Zelfstandig;
–   Organiserend vermogen;
–   Bewust risico gestuurd werken;
–   Omgevingsbewust;
–   Politiek sensitief;
–   Daadkrachtig;
–   Flexibel;
–   Onder druk kunnen presteren;
–   Teamplayer.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.