Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot aan implementatieprojecten. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken, die van invloed zijn op een goede gezondheid voor iedereen. Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vanuit 14 gespecialiseerde programmaclusters – én clusteroverstijgend – werken we aan de verschillende kennis- en innovatieprogramma’s. De stafafdeling Beleid, Advies & Strategie (BAS) ondersteunt de programma-afdeling hierbij en bestaat uit het Bestuursbureau, Corporate Communicatie, Innovatie & Ontwikkeling en Kwaliteit & Compliance. Het team Innovatie & Ontwikkeling (IO) bestaat uit 8 medewerkers.

Opdracht
Als teammanager geef je als meewerkend professional leiding aan het team Innovatie en Ontwikkeling. Met jouw kennis- en expertise van projectmanagement maak je organisatiebreed beleid en speel je een essentiële rol in de verbinding binnen het team Innovatie & Ontwikkeling (IO), tussen de teams in de stafafdeling én met de collega’s die het primaire proces uitvoeren.

Samen met het team IO werk je projectmatig aan onderwerpen waarmee ZonMw toegevoegde waarde wil bieden op het systeem van kennisontwikkeling en kennisbenutting. De onderwerpen waar het team coördinatie op voert zijn momenteel:

 • Implementatie
 • Onderwijs
 • Diversiteit & Inclusie (inclusief gender en sekse)
 • Participatie & Citizen Science
 • FAIR data & Open access
 • Erkennen & Waarderen

We kijken hoe we als organisatie op deze onderwerpen kunnen innoveren om (inter)nationaal state-of-the-art te werken. En ontwikkelen tools en handreikingen om daar zowel intern als extern handen en voeten aan te geven. We werken daarbij van buiten naar binnen en binnen naar buiten. Het team IO heeft tevens een signalerende rol op het gebied van ontwikkelingen die raken aan ons systeem van kennisontwikkeling en kennisbenutting en schrijft daar op verzoek van het MT notities over.

 

In deze functie richt jij je op het:

 • verder ontwikkelen en positioneren van het team Innovatie & Ontwikkeling
 • leidinggeven aan de teamleden en fungeren als sparringpartner en vraagbaak voor teamleden
 • coördineren en verbinden van de verschillende activiteiten binnen het team
 • bevorderen van het projectmatig werken binnen het team en binnen de organisatie
 • bijdragen aan de samenhang tussen de teams van de stafafdeling Beleid, Advies & Strategie
 • bijdragen aan de samenwerking tussen de stafafdeling en het primaire proces, waarbij je de organisatie weet uit te dagen na te denken over haar handelen

 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als team/projectleider binnen projecten in de (gezondheid)zorg;

Gunningscriteria (totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar ervaring in het aansturen van grootschalige organisatie brede / strategische onderwerpen (30;
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende aan professionals en het aansturen van teams
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als team/projectleider binnen projecten in de (gezondheid)zorg
7. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2023.
8. Aantoonbare werkervaring binnen een administratief complexe organisatie (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv).

Competenties:

 • Verbinder
 • Strategisch
 • Proactief
 • Organisatiesensitief
 • Stressbestendig

 

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De twee (2) kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald. Het betreft 24 uur per week.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 12 april 2023. Eventuele tweede gesprekken zullen plaatsvinden in week 15. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 11 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 5 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 7 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maaanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.