Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-29

Organisatie                       
ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot aan implementatieprojecten. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke, economische en wetenschappelijke vraagstukken, die van invloed zijn op een goede gezondheid voor iedereen. Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vanuit 14 gespecialiseerde programmaclusters – én clusteroverstijgend – werken we aan de verschillende kennis- en innovatieprogramma’s. De stafafdeling Beleid, Advies & Strategie (BAS) ondersteunt de programma-afdeling hierbij en bestaat uit het Bestuursbureau, Corporate Communicatie, Innovatie & Ontwikkeling en Kwaliteit & Compliance. Het team Kwaliteit & Compliance bestaat uit 5 juristen en 5 kwaliteitsmedewerkers.

Opdracht
Als teammanager geef je leiding aan het team Kwaliteit & Compliance. Met een juridische blik maak je organisatiebreed beleid en speel je een essentiële rol in de verbinding binnen het team Kwaliteit & Compliance, tussen de teams in de stafafdeling én met de collega’s die het primaire proces uitvoeren.

Samen met het team Kwaliteit & Compliance ontwikkel je kwaliteitskaders en –uitgangspunten, instrumenten en geef je hierover advies. Ook bied je de helpende hand bij juridische vraagstukken.

In deze functie richt jij je op het:

 • verder ontwikkelen en positioneren van het team Kwaliteit & Compliance (ca 10 collega’s)
 • leidinggeven aan de teamleden en fungeren als sparringpartner en vraagbaak voor teamleden
 • coördineren en verbinden van de verschillende activiteiten binnen het team
 • bijdragen aan de samenhang tussen de teams van de stafafdeling Beleid, Advies & Strategie
 • bijdragen aan de samenwerking tussen de stafafdeling en het primaire proces, waarbij je de organisatie weet uit te dagen na te denken over haar handelen
 • bij voorkeur tevens adviseren van de organisatie over juridische vraagstukken
 • bij voorkeur tevens adviseren en ondersteunen bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het aansturen van teams;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne teamontwikkeling;
4. Aantoonbare werkervaring binnen de zorg sector;
5. Aantoonbare werkervaring met subsidieprocessen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare in de afgelopen 10 jaar met het aansturen van teams(50 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieprocessen (30 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van bedrijfskunde of bestuursrecht (10 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een organisatie in het domein zorg (10 punten).

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Betrokken;
 • Flexibel;
 • Stressbestendig.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 10 (10) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaandecriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-richtlijnen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
Gemiddeld aantal uur is minimaal 20 uur verdeeld over 3 dagen en maximaal 36 uur per week, wanneer ook juridische taken kunnen worden opgepakt en/of opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Planning interview
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland maandag 3 april 2023.. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

De reactietermijn van deze inhuur opdrachtduurt tot donderdag 30 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.