Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
De stad groeit en de organisatie groeit mee. Om dit vorm te kunnen geven is het Ruimtelijk Domein volop in ontwikkeling. Teams zijn gewijzigd, nieuwe teams zijn opgezet en in de volgende fase kijken we onder andere naar het opdrachtgeverschap. Het team Ontwikkeling gaat over de toekomst van de stad, de inrichting van de stad, de infrastructuur en (het effect op) de economie. We maken beleid, werken visies uit en werken samen met externe partijen om de stad mooier en beter te maken.

  • Je bent teammanager van een team van 45 medewerkers die samen met hen de inzet van de gemeente voor de stad organiseert met daarbij een integrale blik. Daarbij creëer je kansen en mogelijkheden en verbind je het ‘hier en nu’ met de langere termijn.
  • Hiervoor ben je gesprekspartner op alle niveaus; de wethouders, de verschillende portalen (beleid, stedenbouw, mobiliteit en economie) en de medewerkers in het team.
  • Het resultaat is dat jouw team door de juiste afstemming en prioritering van de veranderopgave de (strategische) opgave voor de stad goed kan faciliteren. De sleutel voor succes zit in de combinatie van motiveren, aanjagen van verbetering en efficiënt werken waarmee het grote aantal projecten in de stad succesvol kan worden. 
  • Je draagt bij aan de doorontwikkeling van het Ruimtelijk domein middels een actieve rol in het managementteam. Het aanjagen van het samenwerken aan de opgave voor de stad, een hechte onderlinge samenwerking en een creatieve bijdrage aan het zien van kansen en oplossingen voor de stad en het MT en hoe deze vorm te geven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Manager binnen het ruimtelijk domein;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar binnen de openbare ruimte (25 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 6 jaar als Manager bij een 80.000+ gemeente (25 punten);
6. Een maximaal uurtarief van €137,25,-  exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
7. Een afgeronde opleiding op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit;
  • Is een stevige en empathische gesprekspartner op alle niveaus;
  • Coachende manier van leidinggeven, gericht op verbinding.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.