Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht

 • Als Teammanager Sociaal Domein Uitvoering begeleidt je de medewerkers in het team in hun persoonlijke ontwikkeling, draag je zorg voor een goede taakverdeling en creëer je heldere werkprocessen in het team.
 • Je speelt een sleutelrol bij het onderhouden van de verbinding tussen management en medewerkers. In dat kader neem je het team mee in de diverse (organisatie)ontwikkelingen, ben je budgetverantwoordelijk en ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren en de output van het team.
 • Daarnaast denk je als Teammanager op strategisch niveau mee over de toekomstige ontwikkeling en de positie van het team binnen de organisatie; je levert hiervoor input aan afdelingsmanager en het MT.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling en taakvolwassenheid van het team, zoals het sterker in positie brengen van de (kwaliteits)medewerkers en het integraal werken binnen het sociaal domein.
 • Als Teammanager Sociaal Domein Uitvoering borg jij de uitvoering van het financieel- en organisatieherstelplan in het team.
 • Het verhogen van het wijkgericht werken, de verbinding met de fysieke leefomgeving en de transitie van zorg naar gezondheid zijn uitdagende opgaven binnen het sociaal domein waar jij als Teammanager aan bijdraagt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van €120,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager in de afgelopen 5 jaar binnen een overheidsorganisatie;
4. Aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor in de richting van Social Work, SPH of SJD  (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als integraal manager/ teammanager in het vakgebied Sociaal domein in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met veranderopgaves binnen de bedrijfsvoering (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring op het gebied van netwerken (in regioverband) en met het maken van besluiten m.b.t. het uitbesteden van werk of dit zelf uit te voeren (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor 32-36 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent proactief, analytisch en weet met creatieve oplossingen te komen als het op werkverdeling/taakstellingen aankomt;
 • Je hebt een visie op het Sociaal Domein en de rol van gemeenten;
 • Bij alles wat je doet heb je een scherp oog voor de organisatie in zijn geheel;
 • Verder kun je gemakkelijk en helder communiceren, zowel mondeling als op papier en je pakt zaken zelfstandig op;
 • Je hebt een flexibele opstelling waarbij je denkt in oplossingen en kansen en bereid bent verder te kijken dan het eigen werkterrein.
 • Samenwerken vind je heel belangrijk, je kunt schakelen tussen verschillende niveaus en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • Voor informatie kijk je verder dan je eigen gemeentegrens.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.