Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling bestaat straks uit 4 teams. Ruimtelijk Beleid, Stedelijk Beleid, Grondzaken en een nieuw te vormen 4e team. Het 4e team wordt gevormd door beleidsvelden en medewerkers horizontaal te verplaatsen vanuit de teams Ruimtelijk – en Stedelijk beleid. Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit een groot aantal beleidsvelden zoals Wonen, Economie, Verkeer, Stedenbouw, Milieu en het programma Energietransitie. Er werken in circa 100 mensen vanuit SO aan de opgaven van de stad in beleidsontwikkeling en – uitvoering, projecten en programma’s. Jij gaat leidinggeven aan een team van ongeveer 25 medewerkers. Zoetermeer 2040 is onze Omgevingsvisie die we als organisatie uitwerken in de Uitvoeringsagenda en een Ruimtelijke Strategie Zoetermeer. De sociaal economische en fysieke opgave is meer dan uitdagend voor de organisatie en het bestuur en wordt in intensieve  samenwerking opgepakt.

Opdracht
Je bent lid van het MT van de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling / Vastgoed. Geeft leiding aan je team vanuit je ruime ervaring als (interim) manager in het ruimtelijk domein. Toegankelijk voor de medewerkers die centraal staan in je werk. Je bent bekend met de inhoud van stedelijke ontwikkeling en samenwerking met het sociaal domeinen stuurt op processen. Je bent open, communiceert helder in woord en schrift en geeft sturing op hoofdlijnen en belegd de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de professional. ja werkt vanuit ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent aanspreekpunt voor bestuurders en het management.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende of teammanager;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender
4. Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau in de richting van ruimtelijk domein, rechten of vastgoed (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende of teammanager binnen het ruimtelijk domein (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een 50.000+ gemeente (15 punten).

Competenties
1. Communicatief vaardig;
2. Sturing gevend;
3.  Sturend op processen;
4.  duidelijk in uitingen;
5.  Coachend;
6.  Besluitvaardig;
7.  Samenwerkend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 13 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.