Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-31

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Het team Bereikbare Stad & Milieu is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen. Dit Domein omvat de teams Ruimte, Bereikbare Stad & Milieu, Parkeren, Stadsbeheer, Onderhoud Ruimtelijk Domein en Vergunningen & Archeologie, de Gebiedsontwikkelingen en de bestuurlijke opgave Implementatie Omgevingswet.

Je stuurt een team aan met 16 medewerkers met een diversiteit aan ervaring, achtergrond en werkpakket. Een mix van vaste krachten en inhuur, op HBO/WO niveau. Het team houdt zich bezig met onderzoek, beleid, ontwerp, participatie en advisering over mobiliteit en milieu. We werken aan onze eigen projecten en aan integrale gebiedsontwikkelingen. We werken samen met de omgeving in Rijswijk en de regio aan plannen en projecten voor een stad die bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is. Het toepassen van innovatie, anders omgaan met mobiliteit en het inpassen van vele ruimtelijke initiatieven en transformaties, zijn mooie uitdagingen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de milieuzaken in de gemeente en het ontwerp van de openbare ruimte.

Het team werkt aan mooie projecten voor de inwoners en ondernemers van de stad. Deze projecten gaan over o.a. de inrichting van wegen, de aanleg van fietsroutes, het stimuleren van verkeersveilig gedrag, het maken van beleid voor deelmobiliteit en schone lucht. De projecten worden de laatste jaren groter en complexer. Ook worden projecten steeds meer in onderlinge samenhang aangepakt en speelt participatie met de omgeving een belangrijke rol.

Opdracht
Ben jij een bevlogen manager die continu naar manieren zoekt om medewerkers te inspireren en teamprestaties te verbeteren? Werk je daarbij vanuit vertrouwen, op een natuurlijke coachende manier, zonder het resultaat uit het oog te verliezen?  Heb je ervaring met het aansturen van strategische mobiliteitsprojecten? En heb je ervaring met mobiliteit en milieu? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol als teammanager betreft de volgende taken:

 • Je zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team
 • Je zorgt voor teambuilding en de samenwerking binnen het team
 • Je coacht en begeleidt de medewerkers van het team
 • Je stuurt op rollen en processen
 • Je neemt deel aan het Management Overleg van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen
 • Je bent opdrachtgever van de Bestuurlijke opdracht Prinses Beatrixlaan en van de uitwerking van het Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 (fases strategie en uitwerkingsplan). Bij andere projecten klussen en regulier werk stuur je medewerkers en gedelegeerd opdrachtgevers aan
 • Je coördineert de totstandkoming van het Programma Verkeer en Vervoer van de Begroting
 • Je volgt de ontwikkelingen in de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en je stuurt daarop
 • Je bent verantwoordelijk voor het informeren van de portefeuillehouders over ontwikkelingen binnen het taakveld

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. ‘Bring you own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of iPad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (je denkt in processen en rollen (dit dient duidelijk weergegeven te worden in het cv middels een voorbeeld) (25 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager binnen het Ruimtelijk Domein in een politiek-/ bestuurlijke omgeving (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van (aansturing van) strategische dossiers binnen het vakgebied van Mobiliteit (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (35 punten);

Competenties

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te maken met alle stakeholders.
 • Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen.
 • Je kan goed samenwerken en bent een echte teamplayer
 • Je beschikt over sterke coachende vaardigheden.
 • Je bevordert de samenwerking en zorgt voor verbinding binnen en buiten het team.
 • Je bent daadkrachtig en doortastend.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor de bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.