Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-06

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers (intern en extern) die werken aan de grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw, de transitie van het landelijk gebied, de energietransitie en de digitalisering. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Opdracht
De eenheid Informatievoorziening  (IV) staat midden in de organisatie en werkt aan een weerbaar digitaal fundament waar op een veilige manier op alle fronten goed en efficiënt kan worden (samen)gewerkt, waar we toewerken naar een open en transparante informatiehuishouding en onze principes en uitgangspunten by design willen laten landen in een werkplek van de toekomst. IV is daarmee de spil in de digitalisering opgave van de provincie. Nu digitalisering steeds belangrijker wordt en meer en meer urgentie krijgt, is het zaak ook up to date te blijven. Binnen IV is de aankomende tijd het projecten portfolio meer dan vol. Onze architectuurprincipes zijn de basis voor de verdere uitwerking van dit portfolio. De provincie is dan ook op zoek naar een Technologie of Solution Architect om ons team te versterken.

Als tijdelijke Solution Architect werk je samen met de Technologie, Security Architect en relevante stakeholders om deskundige begeleiding en ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor verschillende projecten.

Belangrijke projecten die opgepakt moeten worden zijn een Integrale back up en recovery oplossing, die voldoet aan de regelgeving qua archiefwet, rekening houdend met de oplossingen die nu voor handen zijn binnen de provincie. Jouw rol wordt om hier een passende architectuur voor vast te stellen. Dit na een onderzoek naar wat er is en in samenwerking met de stakeholders.

Daarnaast dient er een nieuwe architectuur te worden beschreven voor de nieuwe digitale werkplek. De huidige werkplek omgeving is aan een upgrade toe, zeker gezien de nieuwe technologieën die hiervoor inmiddels beschikbaar zijn, maar ook rekening houdend met de legacy die er nu is.

Samen met het team van Informatie, Security en technologie architecten bouw je verder aan de toekomst van het ICT landschap van de provincie. Hiervoor is het van belang een roadmap samen te stellen om de weg hier naar toe helder te maken en de afstemming met de interne stakeholders en externe leveranciers te verduidelijken.

De werkzaamheden die de technologie of solution architect uitvoert zijn onder andere:

 • Het bedenken, beschrijven en het creëren van technische oplossingen die de doelstellingen van de provincie ondersteunen, rekening houdend met technische haalbaarheid, schaalbaarheid, beveiliging en gebruikerservaring.
 • Het opzetten van een roadmap voor de ontwikkeling op het gebied van ICT op basis van de gekozen Informatie strategie van de provincies
 • Het opzetten van architectuur voor de nieuwe projecten van het projectporfolio op basis van de architectuurprincipes die binnen de provincie zijn opgesteld.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De dagen waarop de opdracht wordt vervuld, wordt in overleg afgestemd. Wel is het wenselijk dat de helft van de tijd op locatie (provinciehuis te Lelystad) wordt gewerkt.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Solution Architect , met expertise in back-up en recovery oplossingen en moderne werkplek omgevingen (onderbouw dit met een concreet voorbeeld en een beschrijving van jouw rol in het proces) (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 2 Tot 4 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
e. Meer dan 4 jaar aantoonbare werkervaring (40 punten).
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het ontwerpen van moderne werkplekoplossingen, waaronder VDI, cloud-gebaseerde oplossingen én samenwerkingsplatforms (dit dient duidelijk middels een projectbeschrijving te worden opgenomen in het CV) (20 punten);
a. Geen aantoonbare kennis en werkervaring (0 punten);
b. Tot en met 2 jaar aantoonbare kennis en werkervaring (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare kennis en werkervaring (20 punten).
5. Aantoonbare kennis en ervaring met het werken met beveiligingsprincipes en protocollen met betrekking tot gegevensbescherming en disaster recovery in de afgelopen 3 jaar (20 punten); 
a. Geen aantoonbare kennis en ervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring (10 punten);
c. Meer dan 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het werken bij een (semi) – overheidsinstantie (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. Meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden om effectief samen te werken met cross-functionele teams
 • Proactief en gemotiveerd met het vermogen om zelfstandig te werken en meerdere projecten tegelijk op te pakken.
 • Uitstekende probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om complexe technische vereisten te analyseren
 • In staat om nauwkeurig te plannen, prioriteren en multitasking om projectdeadlines te halen
 • Bereidheid om te blijven leren en nieuwe vaardigheden en technologieën te verkennen

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 3 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 4 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 11 juli 2023, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 10 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 7 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.