Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-07

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht

In december 2023 is één van onze ervaren vergunningverleners langdurig uitgevallen. We zoeken daarom tijdelijk vervanging voor de komende periode. Binnen het team reguleren milieu ben jij de ervaren collega die zelfstandig aan de slag gaat met vergunningaanvragen en de behandeling van complexe meldingen. Ook geef je op verzoek advies over bedrijvigheid aan onze collega’s van RO. Na een korte inwerkperiode voer jij ook collegiale checks uit van vergunningen van andere collega’s. Je bent al goed op de hoogte van de hoofdlijnen van de Omgevingswet die per 1 januari in werking is getreden.

 • Je voert overleg met adviseurs en aanvragers van een omgevingsvergunning en voert regie over de vergunningaanvragen.
 • Je beoordeelt aanvragen voor vergunningen, je stelt (ontwerp)vergunningen op, bewaakt de kwaliteit en motiveert het voorgestelde besluit.
 • Je beoordeelt Rie/IPPC installaties bij bedrijven.
 • Je stelt in het kader van ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke ordening adviezen op voor collega’s.
 • Je volgt de (beleids-)ontwikkelingen op het vakgebied en deelt je kennis met collega’s.
 • Je adviseert over het invoeren van regels en wetten en de uitvoering van beleid.
 • Je vertegenwoordigt de opdrachtgevers als inhoudelijk deskundige bij bezwaar- en beroepszaken.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop;
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van milieu, sociale Geografie, juridisch of bouwkundig;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als WABO-vergunningverlener milieu, waarbij je meldingen Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen hebt afgehandeld;

Gunningscriteria, te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener met omgevingsvergunningen Milieu (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met juridisch advies en procesbegeleiding (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van Rie/IPPC installaties (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van aanvragen, het opstellen van ontwerp vergunningen en het motiveren van het voorgestelde besluit (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties
– Je kunt goed zelfstandig werken, maar je werkt ook goed samen met de collega’s binnen en buiten het team.
– Overtuigingskracht;
– Nauwkeurigheid;
– Samenwerkingsgericht;
– Weerstandsvermogen/Stressbestendig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk? Ja. We verwachten wel dat je ook je steentje bijdraagt als vraagbaak voor minder ervaren collega’s. Onze voorkeur gaat er daarom naar uit dat je ook regelmatig op kantoor werkt.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 7 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.