Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-06

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De gemeente Rijswijk heeft voor de komende 4 jaar een programmaorganisatie ingericht voor het uitvoeren van projecten met een informatiecomponent: de I-Fabriek. (Informatie-Fabriek) Dit houdt in dat al deze projecten raakvlak hebben met de informatievoorziening van de business. Doel van de I-Fabriek is om projecten beter beheersbaar, meer gestructureerd en voorspelbaarder te maken. Voor de uitvoering van informatieprojecten worden er diverse programma’s opgestart.

Binnen de I-fabriek zijn we op zoek naar een Technisch projectleider (TPL) die zorgt voor het realiseren van en technisch ICT-projecten binnen de vastgestelde kaders en de afstemming met samenhang tussen beleid en uitvoering organiseert. Als Technisch projectleider werk je samen met de business om de proces- en gedragsverandering te borgen en werk je daarnaast samen met de business projectleider (BPL)

De Technisch projectleider ICT valt onder de verantwoordelijkheid van de directie bedrijfsvoering en wordt aangestuurd door de interim Manager I-Fabriek/Programmamanager.

De kantoorautomatisering en IT-infrastructuur zijn ondergebracht bij de directie bedrijfsvoering in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De gemeente Rijswijk heeft een Digitale Agenda Rijswijk (DAR) opgesteld voor het uitvoeren van diverse ICT-projecten voor de jaren 2023-2025. Voor het realiseren van deze I-projecten is het noodzakelijk om een Technische projectleider ICT aan te stellen voor het ontwerpen, realiseren, testen, in productie brengen en overdragen naar de beheerorganisatie (Functioneel beheer) van diverse Zaak Document Services (ZDMS) koppelingen en het technisch implementeren van diverse taak specifieke applicaties. De Technische projectleider ICT werkt samen met de I-Business projectleider.

Specifieke taken voor deze opdracht:
– Opstellen PvA en beheren van de technische projectplanning;
– Uitvoeren van technische impactanalyse;
– Opzetten en beheren van het projectdossier;
– Opzetten en beheren van issue logs, wijzigingsverzoeken, risico logs, actielijsten en besluiten;
– Ondersteuning bij het opstellen van periodieke voortgangsrapportages;
– Signaleren van issues en formuleren van verbeteringen/oplossingen;
– Bewaken standaarden en procedures van het project;
– Bewaken tijdige opvolging door actiehouders;
– Voorbereiding en vastlegging van vergaderingen en bijeenkomsten;
– Opstellen technisch testrapport en documentatie;
– Overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
– Opstellen van voortgangsrapportage;
– Zorgt voor uitvoering van het technisch project en communicatie met ICT-leveranciers.

Op te leveren producten:
– PvA en deelplanning;
– Impactanalyse;
– Architectuur ontwerp;
– Testplan en testprotocol;
– Geaccepteerde werkende technische configuratie inclusief ZDMS-koppelingen;
– Technisch Testrapport;
– Acceptatierapport testomgeving;
– Acceptatierapport productieomgeving;
– Documentatie;
– Migratieverklaring;
– SLA-DAP;
– Overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
– Eindrapport;
– Decharge document;
– Voortgangsrapportages. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het invoeren van Zaaktypen en ZDMS-koppelingen binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Minimaal voor 18 uur per week beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
4. Maximaal uurtarief van € 110,- inclusief reiskosten en Fee Flextender/ exclusief BTW;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Informatica, Bedrijfskundige Informatica of Technische Bedrijfskunde (15 punten).
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Technisch Projectleider ICT binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten).
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Technisch Projectleider ICT met het implementeren van ZDMS-koppelingen binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten).
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar projectmanagementmethodieken Agile Scrum en / of Prince2 (15 punten).
10. Beschikbaar per 13 juni 2023 (10 punten).

Competenties
– Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
– Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
– Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
– Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 tot 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.