Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Over de afdeling Stadsbeheer (SB)
Werken voor Stadsbeheer is werken voor een van de meest diverse afdelingen binnen de gemeente. Hier verander je op een creatieve, veilige en duurzame manier de buitenruimte. Zowel boven als onder de grond. We steken de handen uit de mouwen om een omgewaaide boom weg te halen, analyseren verkeersdata en werken aan projecten waarbij we binnen een paar jaar de omgeving veranderen. Kortom, een afdeling vol daadkracht en dynamiek.

Opdracht
Als projectleider geef je leiding aan projecten op het gebied van integrale civieltechnische projecten. Je bent in staat om met de opdrachtgever een scherpe projectopdracht te formuleren en een bijbehorend projectplan op te stellen. Door een goede inrichting en aansturing van de projectorganisatie draag jij bij aan een verbetering en versterking van de openbare ruimte in Leidschendam-Voorburg.

In deze opdracht is participatie met de inwoners een zeer belangrijk onderdeel.

Als civieltechnische projectleider houd jij je bezig met de volgende taken en verantwoordelijkheden:
– Adviseren over projecten in de openbare ruimte;
– Afstemmen met stakeholders en projectleden. Je participeert met burgers, bedrijven en instanties en initieert en bevordert de samenwerking;
– Begeleiding van technische plannen, aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement, projectadministratie en het omgevingsmanagement;
– Opstellen van een Programma van Eisen en het Plan van Aanpak;
– Regie voeren op een project vanaf de initiatieffase tot en met de aanbesteding en de uitvoering inclusief het aansturen van projectmedewerkers waaronder de directievoerder en de toezichthouder;
– Zorgen dat de projecten uitgevoerd worden binnen de beschikbare middelen en gestelde kaders (tijd, geld, kwaliteit, enz.)

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Maximaal uurtarief €105,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer;
3. Minimaal een afgeronde MBO 3 of 4 opleiding in de richting van civiele techniek;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider Openbare Ruimte;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider openbare ruimte binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider civiele techniek (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met participatietrajecten en stakeholder analyses (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Programma van Eisen en het Plan van Aanpak en met het begeleiden van aanbestedingstrajecten (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent samenwerkingsgericht, proactief, weet waar je het over hebt, communicatief vaardig.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-24 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.