Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-23

Organisatie
Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.

Opdracht
Je beantwoordt de vragen van onze inwoners en ondernemers aan de telefoon. Weet je het antwoord niet? Dan verbind je door naar een collega of zoek je zelf het antwoord op.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een KCC, secretariaat of receptie in de laatste 5 jaar;
2. Beschikbaar om te werken op locatie op: maandag en dinsdag van 12:00-17:00 uur en woensdag, donderdag, vrijdag 08:30-13:30 uur;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 3.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een KCC, secretariaat of receptie in de laatste 10 jaar binnen de overheid (40 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van Zaaksysteem.nl (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van melding systeem Melddesk (15 punten);
8. Een maximum uurtarief van €49,25,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie 
– Klantgericht
– Empathisch
– Goed kunnen luisteren, doorvragen en samenvatten
– Samenwerken

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

25 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 1 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.