Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-10

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Wat ga je doen?

  • Je verzorgt de  1:1 toetsing van door de specialisten Inkomen uitgebrachte voorstellen en adviezen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten, ministeriële besluiten, circulaires, landelijk en gemeentelijk beleid, jurisprudentie en eigen inzicht (toetsing);
  • Je bent aanspreekpunt als het gaat om de kwaliteit gerichte uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten, ministeriële besluiten, circulaires, landelijk en gemeentelijk beleid; 
  • Je levert (vanuit de toetsing via de senior Kwaliteit) informatie aan MT en senioren Vakgroep inkomen over de kwaliteit van het werk ten behoeve van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Je verzorgt (samen met de Kwaliteitsmedewerkers) de maandelijkse steekproeven OT van de door de gemandateerde specialisten inkomen uitgebrachte voorstellen en adviezen.

aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten, ministeriële besluiten, circulaires, landelijk en gemeentelijk beleid, jurisprudentie en eigen inzicht (toetsing).

Wie zoeken wij?
Kennis en vaardigheden gaan qua belang in deze functie hand in hand. Het gaat in deze functie niet alleen om het ‘wat’, net zo belangrijk is het ‘hoe’. Het is een must om ruime kennis en ervaring te hebben van Participatie Wet en aanverwante regelingen. Dit geldt ook voor het gebruik van Suite-WIZ, Suwinet, DIS en algemeen financieel-administratieve procedures en richtlijnen. De visie van het Serviceplein en daarmee de uitgangspunten van de Omgekeerde Toets onderstreep je en draag (pro-)actief uit. Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het vakgebied en houdt actief je kennis bij. De kennis die jij hebt weet jij op een constructief kritische manier over te dragen naar de collega’s die je toetst. Communicatieve skills zijn hierbij dus essentieel. Je kunt heel goed zelfstandig werken en weet van aanpakken, maar bent ook een teamplayer. Je maakt deel uit van het team Kwaliteit. Dat betekent: hetzelfde uitdragen en afstemming zoeken met elkaar op hoofdlijnen. Jullie houden elkaar scherp in de rol die het team Kwaliteit heeft in de kwaliteitsbevordering van het Serviceplein.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met de uitvoering van de Participatiewet;
2. Aantoonbare werkervaring als toetser Participatiewet;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van MWD, SJD of Social Work;
4. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 1 oktober 2023, voor tenminste 28 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met de uitvoering van de Participatiewet (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als allround Kwaliteitsmedewerker Participatiewet bij een gemeente (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met coaching van Inkomensconsulenten (20 punten);
8. Werkervaring met Omgekeerde toets (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Suite (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Kwaliteitsbewustzijn;

–      Accuraat;

–      Klantgericht;

–      Samenwerkingsgericht;

–      Constructief kritisch;

–      Omgevingsbewustzijn;

–      Flexibel;

–      Communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do  – vr.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 18 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 7 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.