Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Als medewerker van de afdeling Openbare Ruimte voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te maken. En samen met je collega’s in binnen- en buitendienst werk je er continu aan om dat te bereiken. We staan met onze afdeling dan ook voor de uitdaging om te zorgen voor een schone, veilige en sociale leefomgeving in Zeist. Dat doen we samen en daarbij denken we sterk aanbod- én vraaggericht. We komen dus zelf met plannen en ideeën, maar kijken en luisteren ook goed naar wat er leeft – binnen en buiten onze organisatie, op stads- en wijkniveau. Om succesvol te zijn en te blijven, zoeken we naar nieuwe wegen en daarom zijn we als afdeling open, toegankelijk, duidelijk, betrouwbaar, persoonlijk, klantgericht, flexibel en efficiënt. Kortom, je komt te werken op een afdeling ‘in beweging’, die mede door jouw inzet vorm krijgt. Een afdeling, die op een eigentijdse wijze de schakel vormt tussen politiek en burger. Zo kunnen wij, onze afdeling en de gemeentelijke organisatie als geheel maximaal presteren

Opdracht
Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte samen met collega’s aan de realisatie van civiele onderhoud-, herinrichting- en nieuwbouwprojecten in de gemeente Zeist. Als toezichthouder begeleidt en coördineer je de uitvoering van projecten, onder verantwoordelijkheid van de directievoerder/projectleider. Je houdt hem op de hoogte van de stand van het werk en legt financiële beslissingen ter beoordeling aan hem voor. Je bewaakt de kwaliteit, veiligheid en planning van het bouwwerk en verzorgt de projectadministratie. Je bent aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers, uitvoerders en andere betrokkenen. Projectmatig werken en een goed inlevingsvermogen richting bewoners en projectbetrokkenen is daarbij zeer belangrijk. De onderhoudsprojecten zijn bijvoorbeeld:

 • Begeleiding van onderhoud van civiele kunstwerken.
 • Begeleiding van de jaarlijkse onderhoudsronde van wegmarkeringen.
 • Controleren evenementen en toetsen op de evenementenvergunningen.

Wie ben je
We zoeken een collega met MBO+ werk- en denkniveau, met een diploma MTS Civiele Techniek of vergelijkbaar. Verder heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring, basiskennis van de RAW systematiek en beschik je over een rijbewijs. De UAV, het controleren van de bestekadministratie en het opstellen van dag- en weekrapporten zijn voor jou gesneden koek. Je bent flexibel maar ook vasthoudend als het moet. Een teamspeler die ook prima zelfstandig kan werken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder civiel binnen een gemeente;
2. Minimaal een afgeronde MBO opleiding in de richting van Civiele Techniek;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden en controleren  van aannemers op civiele projecten in de openbare ruimte (25 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met RAW systematiek en UAV-GC (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het bewaken van kwaliteit, veiligheid en planning (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als contactpersoon voor bewoners, ondernemers en uitvoerders, noem hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
7. Uurtarief maximaal € 85,00 exclusief BTW / inclusief fee Flextender en reiskosten woon-werk (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent een teamplayer
 • Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 maart 2023 van 12.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 8 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.