Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-23

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Je gaat werken bij de afdeling Ruimte, team Realisatie. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving (Riolering, Civiel, Kabels en Leidingen, Groen, Bos en Recreatie, Spelen, Begraafplaatsen en gemeentelijk Vastgoed). Dat betekent dat we ons bezighouden met zowel de uitvoering van de (integrale) infrastructurele projecten als met het dagelijks beheer van de fysieke leefomgeving en gebouwen. Het team bestaat uit toezichthouders, (data)beheerders, directievoerder, werkvoorbereiders, projectleiders en adviseurs. Het is dan ook belangrijk dat je goed in teamverband kunt werken, maar ook dat je zelfstandig aan de slag kunt gaan. 

Opdracht
De opdracht bestaat uit de rol van directievoerder en toezichthouder bij een aantal projecten:

 • De aanleg van een drukriolering en gemalen
 • De aanleg/aanpassing van stuw putten
 • De voorbereiding van een bestek relinen van de riolering
 • Opzoeken en oplossen regenwater op drukriolering
 • Aanpassingen bestaand drukriool

Je rapporteert aan de rioolbeheerder omtrent voortgang, risico’s en eventuele onvoorziene situaties. In voorkomende gevallen ondersteun je eveneens de toezichthouders riolering en bestrating.
Je bent een pro-actieve toezichthouder/directievoerder. Je bent een netwerker en een bruggenbouwer met als specialisme relinen van riolering incl. de analyse van proefstukken en de rapportage over de analyse van proefstukken. Daarnaast ben je omgevingsbewust en heb je overtuigingskracht. Je bent in staat deel uit te maken van een team professionals dat enthousiast werkt aan het in stand houden en aan het realiseren van een hoge kwaliteit van het leefgebied in de gemeente.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 4  jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur riolering/stedelijk water;
2. Maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Beschikbaar voor minimaal 12 uur per week per 1 December 2023;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
5. In geval van calimiteiten kun je binnen een half uur ter plekke (soest) zijn.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met planvormingstrajecten t.b.v. het inpassen van kabels en leidingen in stedelijk gebied en het toepassen van de RAW systematiek (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met ontwerpen en realiseren van klimaat adaptieve maatregelen in bestaand gebied en nieuwbouw (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Minimaal 5 jaar werkervaring met werken binnen een gemeentelijke organisatie als toezichthouder/directievoerder riolering en stedelijk water (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling met civiele techniek in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar, waar in er onderzoek gedaan is naar foutaansluitingen drukriool. Dit onderzoek houd in minimaal 2 opgestelde rapportages met minimaal 30 bedrijven en/of woningen (benoem dit duidelijk in het cv) ;(20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder/directievoerder relinen en kwaliteitscontrole, waarbij er 2 projecten zijn uitgevoerd (Relinen projecten) met een minimale aanname som van €500.000 (leg dit duidelijk uit in het cv en benoem de projecten); (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Teamspeler;
 • Enthousiast;
 • Communicatief vaardig;
 • Overtuigingskracht;
 • Oplossingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.