Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-26

Organisatie
De gemeente Waterland wil een toekomstbestendige organisatie zijn en zorgen dat de dienstverlening op alle fronten op orde is. Daar hoort de dienstverlening naar nutsbedrijven bij, zoals telecomaanbieders die glasvezel willen aanleggen in de gemeente. De aanleg van glasvezel is weliswaar geen taak van de gemeente, maar de gemeente heeft wel een wettelijke regierol om dat in goede banen te leiden.

Opdracht
PoP, OAP’s, DP’s, muddruk, jij weet waar het over gaat. Als zelfstandig werkend toezichthouder glasvezelaanleg ben je in staat om het gehele proces te begeleiden vanaf de aanvraag om instemming met (deel)projecten in MOOR tot en met de oplevering van het straatwerk en het afhandelen van de facturen. Je bent in staat om de juiste leges te bepalen en om de juiste VNG tarieven toe te passen. Je beoordeelt de deelaanvragen met de low-leveldesigns en je ziet toe op de juiste uitvoering van de werkzaamheden conform de wet- en regelgeving en de door de gemeente gestelde voorschriften, en legt de resultaten vast.

Je ziet toe op de ploegen die aan het werk zijn door ze zo nodig dagelijks te bezoeken en te controleren of het werk gaat volgens de voorschriften. Het bouwen aan een goede relatie met de mensen in het veld is daarbij belangrijk. Ga er vanuit dat ze de voorschriften in het begin nog niet zo goed kennen als dat jij ze kent. De aannemer moet weten dat de je alles controleert en dat het werk beter maar meteen goed gedaan kan worden.

De juiste voorbereiding en afstemming met partijen en het toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden door de telecomaannemers worden door jou verzorgd. Je kent de planning van de aannemers, de kritische paden en stuurt bij zodra dat nodig is om te voorkomen dat partijen elkaar in de weg lopen.

Je bent ook aanspreekpunt namens de gemeente voor vragen/meldingen/klachten over de aanleg van glasvezel (meldingssysteem e-Suite/Dimpact). Je legt relevante zaken en afspraken vast in een projectdossier. Vanwege de commerciële belangen van telecompartijen voorkom je conflictsituaties door wekelijks een coördinerend overleg voor te zitten met de aannemers die glasvezel aanleggen. Je activiteiten stem je steeds zorgvuldig af met collega’s, zoals met de medewerker van verkeer, de wegbeheerder, de beleidsmedewerker, maar zo nodig ook met de collega’s van Communicatie of Juridische Zaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde relevante mbo-opleiding in de richting van Civiele Techniek;
2. Minimaal 5 jaar werkervaring in het houden van toezicht op en coördineren van de aanleg van ondergrondse infra zoals glasvezel;
3. In het bezit van rijbewijs B;
4. BYOD-regeling (bring your own device) regeling is van toepassing; kandidaat dient in het bezit te zijn van een eigen laptop en telefoon.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare kennis van en ervaring met de toepassing van de Telecommunicatiewet en telecomverordeningen zoals de AVOI van de gemeente Waterland (40 punten)
6. Aantoonbare kennis van en ervaring met RAW-systematiek en de geldende richtlijnen CROW (40 punten);
7. Aantoonbare ervaring met MOOR, Excel, Word, e-Suite/Dimpact (20 punten).

Geef in het cv, duidelijk in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze

functie komt daar besluitvaardig, samenwerken, stressbestendig, oplossingsgerichtheid en communicatief vaardig bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s en de daarin opgenomen motivatie van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s (met de daarin opgenomen motivatie) van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal/tarief
Uurtarief voor deze uitvraag is maximaal €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50  per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV en motivatie
CV en motivatie: maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: De werkdagen worden in overleg afgesproken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in / op gemeentehuis te Monnickendam en op uitvoeringslocaties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 maart 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23  maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 maart 2023, 09:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 36 uur (gemiddeld 24) uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.