Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-02

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Opdracht
Als toezichthouder zie je toe op de uitvoering van alle werkzaamheden, onderhoudstaken en aanpassingen van de groenvoorzieningen en de speeltuinen in de openbare ruimte. Omdat de gemeente deze uitvoering integraal uitbesteedt aan externe aannemers, is het jouw taak om die processen te coördineren en de voortgang te bewaken. Geen gemakkelijke taak, want dit lukt alleen als je de taal van de aannemer spreekt en begrijpt hoe je in het krachtenveld tussen gemeente en aannemer het beste resultaat kunt boeken. Je controleert, inspecteert en draagt gegevens aan ten behoeve van de planning. Het spreekt voor zich dat je in deze functie veel buiten de deur zult zijn. Daarin handel je zelfstandig en rapporteer je aan de Directievoerder. Het werk betreft een integrale overeenkomst op basis van een beeldkwaliteitsbestek.

Dit ben je
Je werkt en denkt op MBO-niveau en je hebt een MBO opleiding (bijvoorbeeld MBO IV Groen of civiel techniek) en je hebt enkele jaren werkervaring. Ook weet je heel goed hoe bestekken in elkaar zitten. Je bent alert, scherp en accuraat als het op controleren en inspecteren aankomt. Mede dankzij die kennis en ervaring kun je je in de omgang met aannemers uitstekend staande houden en tot een vruchtbare samenwerking komen. Daarbij stel je duidelijke grenzen en geef je werkbare kaders aan. En je ziet ook direct waar ruimte ligt voor flexibiliteit binnen het project. Want het gaat vaak om langdurige relaties en dat vergt naast een goed contact ook tact. Daar moet je wel over beschikken – net als over een rijbewijs. Een stevige uitdaging dus!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Toezichthouder Groen binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaalmbo niveau in de richting van Groen IV en/of Civiele Techniek (10 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden én controleren van aannemers op het groenonderhoud in de openbare ruimte (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met CROW beeldbestekken (benoem dit duidelijk in het cv.) (45 punten);
5. Uurtarief maximaal € 77,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Accuraat;
  • Communicatief vaardig;
  • Natuurlijk overwicht;
  • Tact. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysiek gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 7 februari 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is. Indien nodig is er een dienstauto beschikbaar.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 31 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 februari, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.