Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-18

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
De schakel tussen het team Openbare Ruimte en andere betrokken afdelingen, met name de Buitendienst en Handhaving.
In de rol van toezichthouder wordt er toezicht gehouden op de uitbestede groen- en overige onderhoudswerkzaamheden. Het is de taak om deze processen te coördineren en de voortgang te bewaken. Controleert, inspecteert en draagt gegevens aan ten behoeve van de planning en gegevensbeheer. Ook behoort het adviseren van de kapaanvragen en afhandelen van de ingekomen meldingen openbare ruimte tot deze opdracht.

Het uitvoeren van deze functie zal veel buiten de deur zijn. Daarin wordt er zelfstandig gehandeld en gerapporteerd aan de Directievoerder.

Positie in de organisatie
Het team Openbare Ruimte bestaat uit ca 20 medewerkers die hun inzet leveren voor leefbare, duurzame en veilige BEL gemeenten.
In het cluster groen, 4 medewerkers  is expertise aanwezig op zeer uiteenlopende gebieden.

Taken en verantwoordelijkheden in de functie zijn o.a.:

 • Toezicht op alle  groenwerkzaamheden;
 • Toezicht op het bomenbestek;
 • Adviseren over kapaanvragen;
 • Afhandelen van meldingen openbare ruimte;
 • In voorkomende gevallen vervang je de toezichthouder Civiel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder groen in de Openbare Ruimte;
2. Afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4;
3. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf;
4. Aantoonbare werkervaring met werken met groenbeheersystemen (bomen, groen, speelvoorzieningen), bij voorkeur met Greenpoint (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Aantoonbaar in het bezit van geldig certificaat Boomveiligheidscontroleur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau in de richting van groenvoorziening en aantoonbare affiniteit met civiele techniek (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als toezichthouder groen/ bomen op het gebied van de Openbare Ruimte bij een gemeentelijke instelling (benoem duidelijk in het cv) (35 punten);
8. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–              Professionaliteit;
–              Integer en klantgericht;
–              Omgevingsbewust en daar naar handelen;
–              Oordeelsvorming en probleemanalyse;
–              Projectmatig werken in teamverband;
–              Publiek ondernemerschap;
–              Openheid. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 23 januari 2024 tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.