Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Opdracht
Jouw taken bestaan primair uit het houden van toezicht op verleende omgevingsvergunningen, het afhandelen van klachten en meldingen binnen jouw werkgebied. Daarnaast leidt je een nieuwe collega op, onbekend is in het werkveld.

 • Je zorgt ervoor dat de werkzaamheden voldoen aan de wet- en regelgeving, zodat voor bewoners en bedrijven een fijne woon, werk- en leefomgeving wordt gecreëerd. 
 • Je houdt toezicht op de goedgekeurde vergunningen binnen bestaande bouw en nieuwbouw. en voert deze zelfstandig uit.
 • Je controleert bouwwerken op gebruik en wet- en regelgeving en maakt daar rapporten van op.
 • Je hebt een dynamische functie; je werkt nauw samen met je collega’s vergunningverleners, juristen en andere collega’s.
 • Coaching on the job van een nieuwe collega waarbij de ins en outs van de werkzaamheden centraal staan.

Als toezichthouder heb je een afwisselende baan. Geen dag is hetzelfde, je werkt zowel in teamverband als zelfstandig. Je hebt contact met instanties, inwoners en collega’s en stelt je daarbij klantgericht op. Het is zeker geen kantoorbaan; je werkt zowel binnen als buiten en hebt daarbij vrijheid je eigen tijd in te delen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde mbo niveau 4 opleiding in een technische richting;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder Omgevingsvergunningen/bouwen.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in bouwkundige richting (30 punten);
4. Aantoonbare kennis van de Wabo, Awb, Bouwbesluit en overige relevante wet- en regelgeving opgedaan door een opleiding/cursus of relevante werkervaring (Duidelijk benoemd in het CV) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een kleine gemeente (maximaal 30.000 inwoners) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het begeleiden van collega’s (20 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het zaaksysteem Mozard (5 punten);
8. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de functie van casemanager omgevingsverzoeken (15 punten).

Competenties

 • Je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht;
 • Je bent accuraat;
 • Je bent bekend met digitaal werken;
 • Je bent sociaal- en communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk;
 • Je bent creatief in het vinden van oplossingen en past dit ook toe;
 • Je bent goed in het coachen van collega’s en vindt dit ook leuk;
 • Je bent geduldig en je kunt goed luisteren, je biedt een veilige leeromgeving;
 • Je kan goed zelfstandig werken, maar je bent daarnaast ook een netwerker, zowel binnen de organisatie als daarbuiten en je bent in staat verbindingen te leggen;
 • Je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief;
 • Je bent besluitvaardig, je stelt prioriteiten en je werkt gestructureerd;
 • Je bent integer en bereid een integriteitsverklaring te ondertekenen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
De functieschaal op basis van CAR UWO is vastgesteld op 8.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 24 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.