Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-04

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Als Toezichthouder Civiele Techniek ga je specifiek aan de slag voor het project revitalisatie Centrum Wassenaar. Dit betreft het uitvoeren van verhardingswerk, inrichting groen, openbare verlichting en bijkomende werken. Dit project is aanbesteed middels een RAW bestek, gegund en start 3e kwartaal 2024 en loopt door tot 3e kwartaal 2025. Je bent voornamelijk fysiek aanwezig op het project of in de bouwkeet. Je werkt voor de ambtelijk opdrachtgever, de manager van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Wassenaar.

Je bent namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het toezicht houden op het werk waarbij de UAV 2012 van toepassing is. Daarbij lever je vakinhoudelijke expertise, zorg je voor het bewaken van de stop en bijwoonpunten en zorgt ervoor dat de aannemer het afgesproken werk en de kwaliteit uit het RAW bestek levert. Je werkt in het uitvoeringsteam samen met de toezichthouder en de projectleider en behartigd met elkaar de belangen van de gemeente. Je bent een pro-actieve Toezichthouder met MBO werk- en denkniveau en praktijk ervaring. Daarnaast ben je omgevingsbewust en heb je overtuigingskracht. Indien nodig stem je bij in het werk geconstateerde afwijkingen af met de directievoerder.

Je bent als toezichthouder samen met de directievoerder en projectleider 1 keer per 4 weken een bouwvergadering. Verder zorg je samen met de aannemer voor de wekelijkse controle van de weekstaten. Je controleert als toezichthouder de termijnstaat van de aannemer inhoudelijke en rapporteert aan de directievoerder. De interne afstemming met de opdrachtgever, bestuurlijke afstemming en het facturatie proces wordt verzorgd door de projectleider. Je bewaakt het de kwaliteit in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk en woont bouwvergaderingen bij. Je bedenkt met elkaar technische oplossingen in het werk. En stemt de technische en financiële afwijkingen af met de directievoerder en  projectleider.

Verder is de aannemer verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de communicatie met de omgeving (inwoners en bedrijven).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde mbo 4 opleiding in de richting van civiele techniek;
2. Uiterlijk per 1 mei 2024 beschikbaar voor maximaal 16 uur per week voor de gehele duur van de opdracht;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Ook dient u uw eigen Persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad. Een eigen auto is voor de uitvoering van de functie noodzakelijk;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Toezichthouder Civiel bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van civieltechnische advieswerk of toezichthouder in de openbare ruimte (35 punten);
6. Een geldig VCA VOL certificaat en een aanvullende opleiding op het gebied van leidinggeven (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Civieltechnisch Toezichthouder binnen een gemeentelijke organisatie bij reconstructie werken (duidelijk weergegeven in het cv middels een referentieproject) (30 punten);
8. Maximum uurtarief € 90,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW (15 punten).

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;
 • Sterke communicatievaardigheden;
 • Proactief in samenwerken en organiseren;
 • Organisatievermogen;
 • Teamspeler;
 • Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewust;
 • Planmatig sterk;
 • Stressbestendig. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (max. 42 weken), 16 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.