Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-05

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Gemeente Hilversum is op zoek naar een communicatief sterke en digitaal vaardige trainee, met een aanpak mentaliteit en een scherp oog voor verbetermogelijkheden.

Het Sociaal Domein heeft een nieuwe visie vastgesteld voor 2023 tot 2033. Hierin staan Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Sterke Buurten als opgaven die we voor de inwoners willen realiseren. De kernwaarden Vertrouwen, Betrokkenheid en Eenvoud staan centraal. Deze waarden dienen als handvatten voor onze organisatie; maar om vanuit deze kernwaarden te kunnen werken, moeten we onze mensen ook goed kunnen ondersteunen op het gebied van IT. Dit betekent dat we processen optimaal inrichten, het kennisniveau en de digitale skills van medewerkers op het juiste niveau brengen en betrouwbare en goed ingerichte systemen willen hebben. De ontwikkeling van dit systeem van processen, mensen en IT middelen voor het sociaal domein heeft het laatste jaar op een laag pitje gestaan. Deze achterstand willen we gaan inhalen door een multidisciplinair team via een scrum methodiek in te zetten. In dit scrumteam zullen procesverbeteringen, aanpassingen in de systemen en de ondersteuning van de medewerkers kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Jij komt te werken in team Business IT Ondersteuning, dat bestaat uit o.a. functioneel beheerders en business IT regisseurs. De werkzaamheden zullen vooral binnen het subteam sociaal domein plaatsvinden, wat bestaat uit 4 functioneel beheerders en een business IT regisseur. We werken in het team veel samen met Informatiemanagement, ICT, expert users en andere inhoudelijke experts.

 Wat verwachten we van de trainee? 

 • Het is belangrijk om het sociaal domein en ons applicatielandschap goed te leren kennen. Daar hoort bij dat je het niet erg vindt om hands on taken uit te voeren. Uitschrijven van gesprekken, bijhouden van een takenbord, reserveren van ruimtes; praktische taken. Daarbij zal de rol van de trainee gaan verschuiven van ondersteuner naar uiteindelijk een volwaardig meedraaiend scrum-teamlid.
 • Je hebt interesse in sociale verhoudingen en samenwerking. Het is handig als je vanuit het traineeship kennis meeneemt over het de Scrum methodiek, maar dat is geen vereiste.  
 • We bieden een inwerkprogramma aan, om je te helpen zo snel mogelijk thuis te zijn in de organisatie. Daar staat tegenover dat je nieuwsgierig bent, initiatief neemt voor potentiële verbetermogelijkheden.Je wordt bij ons goed begeleid, maar krijgt ook vooral veel ruimte om te experimenteren en je interesses te ontdekken. Binnen de organisatie werken ook andere (ex-)trainees, die je op weg kunnen helpen.
 • Het scrumteam staat in dienst van drie verschillende teams: Business IT Ondersteuning, Wmo en Jeugd. Het is essentieel dat de trainee van alle drie de teams mensen, processen en werkafspraken kent. Je houdt daarom van samenwerken in groepen en vindt het leuk om daarbij vraagstukken vanuit verschillende optieken te benaderen.   
 • Het is belangrijk dat je uit jezelf graag structuur aanbrengt in een project. Scrum is een gedisciplineerde en flexibele werkwijze die, wanneer het goed wordt uitgevoerd, heel veel resultaat kan opleveren, maar ook veel werkplezier.
 • Naast je werkzaamheden als ondersteuning van het Scrumteam, zal je ook algemene taken voor het Functioneel Beheer team oppakken, de business IT regisseur (scrummaster) ondersteunen en de teammanager WMO (productowner) in hun werk. Elke week hebben we een weekstart waarin we de taken op het kanban bord bespreken.    

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding om minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 12 februari voor minimaal 32 uur per week;
3. Begeleiding door middel van een trainee programma van de opdrachtnemer (begeleidingsprogramma aanleveren). 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met agile of kort cyclisch werken (benoem dit duidelijk in het cv) (70 punten);
5. Een maximum uurtarief van €50,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Goede communicatieve vaardigheden: je kunt goed schakelen in gesprekken met verschillende rollen in de organisatie;

 • Overtuigingskracht op zowel de inhoud als de relatie;
 • Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen;
 • Resultaatgericht en signaleert tijdig bij knelpunten.
 • Je werkt nauwkeurig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 7 februari 2024 tussen 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.