Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 dagen geleden
2024-02-06

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
In het team Ruimtelijk Beleid ervaren we een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, waarbij we de samenwerking opzoeken om resultaten te boeken. We kijken naar elkaars talenten en vullen elkaar aan als de situatie daarom vraagt. We staan in nauw contact met onze bestuurders en zorgen voor professioneel afgewogen adviezen, waarbij we input betrekken vanuit de samenleving en de verschillende uitvoerende afdelingen waar we mee samenwerken.

Over onze gemeente
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 57.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Opdracht
Wat ga je doen?
Als trainee ga je in eerste instantie aan de slag op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo draag je bij aan het analyseren van mobiliteitsvraagstukken, werk je mee aan het opstellen van beleid en help je bij de uitvoering van dat beleid. Dat doe je samen met de programmaregisseur Mobiliteit en de collega’s van de afdeling Wijkzaken.

Je werkt mee aan uitdagende en afwisselende projecten. Voorbeelden daarvan zijn de uitvoering van ons fietsplan Gelukkig op de fiets, de realisatie van de visie op laadinfrastructuur, het opstellen van het Omgevingsprogramma voor mobiliteit en het verzamelen, interpreteren en duiden van data over mobiliteit. Je maakt samen met collega’s integrale adviezen over het borgen van duurzame mobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen en vertegenwoordigt soms ook de gemeente in diverse overlegstructuren, zoals werkgroepen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Je gaat deel uitmaken van het team Ruimtelijk Beleid, dat betekent dat er ook kansen zijn om mee te werken aan andere aspecten van ruimtelijk beleid zoals groen, water, recreatie, economie, glastuinbouw, ruimte en wonen.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
3. Maximaal uurtarief €60,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 14 februari 2024, voor 32 tot 36 uur per week;
5. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur);
6. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van het ruimtelijk/ fysieke domein;
7. Aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk/ fysieke domein;

Gunningscriteria (weging)
8. Minimaal een afgeronde wo opleiding op het gebied van het ruimtelijk/ fysieke domein (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk/ fysieke domein (35 punten);
10. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie waarin de affiniteit met duurzaamheid en mobiliteit naar voren komt (20 punten);
11. Aantoonbare werk-/ , stage, of veldwerk-ervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van (duurzame) mobiliteit (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Je weet dat er veel opgaven liggen in het fysiek domein en ziet kansen om daar een bijdrage aan te leveren. Je kunt partijen met elkaar verbinden, weet te enthousiasmeren, zorgt voor samenwerking en bent praktisch ingesteld. Je hebt een hands-on mentaliteit waarbij je denkt in kansen, oplossingen en mogelijkheden. Aangezien we beleid steeds meer data gedreven opstellen, heb je ook affiniteit met data.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (deta-vast, 32 - 36 uur, na 12 maanden kosteloze overname), Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.