Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijke zaken
Voor het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie binnen Zicht op Werk zijn wij opzoek naar een trajectbegeleider voor het programma DOEN! voor de duur van ieder geval 6 maanden.

Zicht op Werk is het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie van de inwoners van de gemeenten Eemnes, Blaricum, Laren en Huizen om aan het werk te gaan of wel een
passende werkplek (met behoud van uitkering) in de samenleving te vinden.

Opdracht
De nadruk ligt op de volgende werkzaamheden:

 • Het begeleiden van klanten naar en op een participatieplek.
 • Het zoeken naar geschikte participatieplekken passend bij de talenten en leerdoelen van de inwoner.
 • Het onderhouden van contact met verschillende organisaties waar je inwoners plaatst of in de toekomst kan gaan plaatsen
 • Het uitbreiden van een netwerk aan participatieplekken binnen de non-profit sector.
 • Nieuwe trajecten opzetten in ons eigen werkcentrum.
 • Het coachen van de inwoner op leerdoelen, bespreken van situaties en samen de juiste richting bepalen.
 • Inzetten van trainingen, instrumenten of trajecten voor de inwoner, passend bij hun traject.
 • Aanspreekpunt zijn voor organisaties, collega’s en begeleiders.
 • Beheren van je eigen caseload.


Profiel trajectbegeleider

De traject begeleider heeft bij voorkeur ervaring met het bieden van job-coaching, begeleiding of ondersteuning bij re-integratie en participatie. De traject begeleider weet te overtuigen, motiveren en denkt in mogelijkheden om de klant te helpen de volgende stap te zetten. Je bent een prettige en professionele gesprekspartner voor consulenten vanuit het sociaal domein, klanten en ketenpartners. Je bent in staat om per inwoner in te schatten welke ondersteuning het beste past en welke houding je aan moet nemen. Klanten komen vanuit zowel de participatiewet als vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Doel van ondersteuning, vrijblijvendheid en duur van traject kan daardoor sterk verschillen. De trajectbegeleider heeft daarom bij voorkeur kennis van beide wetten vanuit het Sociaal domein. De trajectbegeleider is een verbinder, heeft overtuigingskracht, is sterk in samenwerken en brengt creativiteit en inlevingsvermogen mee naar het werk.

Doel inzet programma
Het doel is om inwoners te ondersteunen om weer aansluiting te krijgen op de arbeidsmarkt of om geschikte dagbesteding te bieden ter behoud of ontwikkeling van sociale zelfredzaamheid  

Vereisten/knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 6 februari 2023;
2. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein of een ontwikkelbedrijf / re-integratie bureau.
3. Alle werkzaamheden dienen fysiek plaats te vinden. Thuis werken is in deze functie geen optie.

Gunningscriteria (weging)
4.Aantoonbare werkervaring als jobcoach of re-integratie/participatie consulent binnen het sociaal domein (40 punten);
5.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als begeleider of hulpverlener voor kwetsbare doelgroepen in de afgelopen 7 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
6.Aantoonbare werkervaring met jobhunting in de afgelopen 7 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7.Aantoonbare kennis van non-profit organisaties in omgeving Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren (geef hier een twee voorbeelden van het in het cv). (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Creatief;
 • Betrokken;
 • Resultaatgericht en doortastend;
 • Verbinder;
 • Zelfsturend
 • Hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden om zowel met; ketenpartners, consulenten van gemeenten, management, inwoners, aanbieders en bestuurders overleg te voeren.

Beoordelingssystematiek

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-26 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.