Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-10-11

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G. Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht

 • Je hebt korte lijnen met de consulenten, collega’s en trainers met als einddoel hierbij het opzetten van een effectieve werkwijze voor de begeleiding en bemiddeling van de doelgroep statushouders;
 • Je bent in staat om knelpunten in de re-integratie van statushouders vast te stellen en praktische oplossingen hiervoor aan te dragen;
 • Je kunt omgaan met weerstand van kandidaten en bent in staat om verandering in denkwijze teweeg te brengen;
 • Je denkt in mogelijkheden voor statushouders die laaggeletterd zijn of een lager leervermogen hebben;
 • Je brengt kennis mee over verschillende culturen, weet aansluiting te vinden bij de doelgroep;
 • Je bent een spin in het web met een brede scope en fungeert als vraagbaak en expert m.b.t de arbeidstoeleiding van de doelgroep statushouders;
 • Je bent helder in je communicatie en verwachtingen naar de inwoner toe;
 • Intensieve bemiddeling naar werkstage of werkervaringsplaats (WEP)school /arrangementen en indien mogelijk werk.

Taken voor uitvoeren:

 • Caseload beheren 60-80 inwoners;
  • Managen en beheren eigen caseload (integratie, participatie); 
 • afstemmen met de collega’s van project Statushouders, Integratie en de projectleider Zicht op Werk;
 • Bijhouden van vorderingen van de cliënt in klantvolgsysteem iSamenleving;
 • Werkafspraken met samenwerkingspartners signaleren, intensiveren etc;
 • Het vergoten van de kansen van de inwoner op werk en of starten met een opleiding;
  • Door coaching gesprekken / begeleiding;
  • Door het inzetten van werkervaringsplekken;
  • Door gebruik te maken van bestaande interventies;
  • Het opzetten van groepsbijeenkomsten voor de doelgroep, in samenwerking met je collega’s;
  • Door de samenwerking met het Werkgeversservicepunt te optimaliseren;
 • Ook inwoners die niet (meer) tot de definitie Statushouders behoren maar wel soortgelijke ondersteuning nodig hebben om de kans op werk te vergoten, behoren tot de doelroep;

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het begeleiden, trainen en bemiddelen van de doelgroep nieuwkomers / statushouders;
2. Een maximum uurtarief van €66.50,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2023 (10 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het geven van trainingen en/of coachen van nieuwkomers in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het initiëren van werktoelatingsprojecten van nieuwkomers/statushouders (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van of werkervaring met de Participatiewet (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Stressbestendig;
 • Aanpassingsvermogen;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Resultaat gericht;
 • Organiseren;
 • Sociabiliteit;
 • Klantgericht;
 • Coachen;
 • Integriteit.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 13 oktober 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 12 oktober 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 9 oktober 2023 09.00 uur, de vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 10 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 12 oktober 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 9 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.